Anlaşmalı Boşanma Dilekçe Örneği

Anlaşmalı Boşanma Protokol Örneği

  • Tarafların isteklerini doğru şekilde anlatabilceği anlaşmalı boşanma dilekçesi, mahkemede etkili olacak şekilde doldurulmalıdır. Karşılıklı olarak taraflar her konuda anlaşarak bunu tutanağa geçirmeli ve hakim huzurunda her konuda anlaştıklarını teyit etmelidirler.
  • Anlaşmalı boşanma davalarında görevli mahkeme aile mahkemeleridir.
  • Yetkili mahkeme ise; 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun 168. Maddesinde “Boşanma veya ayrılık davalarında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir” demektedir.
  • Anlaşmalı boşanma protokolünün taraflarca değil, taraf vekillerince imzalanması ve  cepten görüntülü aranarak beyanının tutanağa geçirilerek bizzat dinlenilmeden  tarafların boşanmalarına karar verilmesi usul ve kanuna aykırıdır.
  • Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2021/7601 E.  ,  2021/6759 K.

Bir Cevap Yazın