Ceza yargılamasının beraat ile sonuçlanmasına rağmen aynı eylemle ilgili memur hakkında yürütülen disiplin soruşturması sonucunda ceza verilmesinin masumiyet karinesini ihlal ettiğine dair AYM Genel Kurul kararları.

AYM 2016/13566 B.N., 02.07.2020 Tarihli Karar

AYM 2016/14253 B.N. 02.07.2020 Tarihli Karar