Çok Okunanlar
Anasayfa » ÖRNEK DİLEKÇELER » Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karara İtiraz Dilekçesi

Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karara İtiraz Dilekçesi

……… NÖBETÇİ SULH CEZA HÂKİMLİĞİNE

            (İletilmek Üzere)

   …….. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

                       

Dosya No           : 2021/…….. Sor. & 2021/……… K.

 

İtiraz Eden

Müşteki              : …………. (T.C. Kimlik No:…………

 

Vekilleri             : Av. ……….

                             & Av. ……….

                             (Adres antettedir.)

 

Şüpheli              : ………………T.C. Kimlik No:……..

 

Suç                    : ……….

 

Suç Tarihi          : …………….

 

Konu                 :…………..Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2021/…….. Sor. & 2021/………..K. numaralı “Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Kararına” karşı itirazlarımızın sunumudur.

 

Açıklamalar        :

 

         Yukarıda numarası yazılı dosyada şüpheli hakkında yapılan şikayet nedeniyle ……… Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma yürütülmüş; ………. tarihinde “Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar” verilmiştir. Savcılık tarafından verilen bu karara hukuka ve hakkaniyet ilkesine aykırı olması nedeniyle itiraz ediyoruz.

 

         1-) ……..Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturması yürütülen olay, müşteki müvekkilin ……. doğumlu ölen oğlu ………., ………. tarihinde sandalyeden sert zemine düşerek yaralanması neticesinde şüphelinin görev yaptığı hastaneye tedavi için götürülmesi, şüphelinin yapılması gereken tetkikleri yapmayarak ve  bir şeyi yok diyerek çocuğu eve göndermesi; ancak hiç bir şeyi olmadığı söylenen çocuğun saatler sonrası fenalaşarak tekrar aynı hastaneye ve aynı şüpheli doktora götürülmesi üzerine durumunun kötü olduğunun söylenmesi ve bunun üzerine de vefat etmesi şeklinde gerçekleşmiştir. …………………………

Tüm bu aşamalar ve şüphelinin ihmali hareketleri neticesinde müvekkilin oğlu olan müteveffa hayatını kaybetmiş; şüpheli hakkında iş bu itiraza konu soruşturma dosyası açılmıştır.

 

         2– Savcılık tarafından takipsizlik kararı verilirken, şüpheli lehine kanaat oluşmasını sağlayacak yeterli veri elde edilmemiş; eksik inceleme yapılmış ve mevcut veriler somut olayın tam anlamıyla aydınlanmasını sağlamamıştır. Gerek ………Adli Tıp Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen ………. tarihli Adli Tıp Raporu’nda gerekse de Adli Tıp Kurumu Başkanlığı ………… 1. Adli Tıp İhtisas  Kurulu raporlarında şüpheli tarafından yapılan  tetkiklerin ve uygulanan tedavinin tıbbi kurallara uygun olduğu vs. belirtilmiştir. ŞÜPHELİ YAPMASI GEREKEN TETKİKLERİ ZAMANINDA YAPMAYARAK ………………………………..HİÇBİR TETKİK V TAHLİL YAPMADAN AYAKTA BAKARAK HASTANEDEN TABURCU ETMİŞTİR. ANCAK ŞÜPHELİNİN YAPMASI GEREKEN ………. VE ONA GÖRE YAPILACAK TEDAVİYİ BELİRLEMEKTİ. DOLAYISIYLA ŞÜPHELİNİN SUÇ OLUŞTURAN DAVRANIŞI UYGULADIĞI TEDAVİLERİN, VERDİĞİ İLAÇLARIN DOĞRULUĞU-YANLIŞLIĞI DEĞİL; ………….. MÜDAHALE ETMEMESİ VE BU YOLLA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ İHMALİ DAVRANIŞIDIR.

Ancak buna rağmen savcılık, mevcut verileri ve dosya kapsamında bulunan doktor raporlarını eksik olacak şekilde incelemiştir. Zira doktor raporlarının hiçbiri şüphelinin somut olayda sorumluluğu bulunmadığı yönünde yeterli delil niteliği arz etmemektedir. …….. Aynı zamanda hiçbir veri niteliği bulunmayan raporlara dayanarak şüpheli lehine takipsizlik kararı verilmesi hakkaniyet ilkesine aykırılık teşkil etmekte; ceza yargılamasının müştekilerin manevi zararının giderilmesi şeklinde ortaya çıkan manevi boyutunun yerine getirilmesine de engel olmaktadır.

 

         Açıklanan nedenlerle; soruşturma konusu olay hakkında olayın aydınlanmasını sağlayacak herhangi bir somut veri elde edilmeden şüpheli lehine verilen “Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karara” itiraz edilerek; ceza yargılamasının hukuki ilkelerine uygun bir soruşturma yürütülmesini ve şüphelinin suç niteliğindeki eylemi nedeniyle yargılanmasını talep etme zorunluluğu doğmuştur.

 

Sonuç Ve İstem  : Yukarıda arz ve izah edilen nedenler ve Sayın Hâkimliğiniz tarafından re’sen tespit edilecek hususlar doğrultusunda;

 

  • İtirazlarımızın kabulü ile
  • …………… Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen haksız ve hukuka aykırı ……………… K. sayılı “Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Kararının” kaldırılmasına karar verilmesini saygılarımızla vekâleten arz ve talep ederiz. 06.07.2021

                                                               Müşteki Vekilleri

                                    Av. ……….

        

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir