…….1. SULH CEZA HAKİMLİĞİNE

                                      (Gönderilmek üzere)

                          ………. 3. SULH CEZA HAKİMLİĞİNE

                                              

Sorgu No                       : 2022/…….. Sorgu

Soruşturma No              : 2022/……………… Sor.

 

Kararı Veren Hakimlik   :……. 3. Sulh Ceza Hakimliği

 

Tutukluluğa

İtiraz Eden Şüpheli       : ……… – TC Kimlik No:….

 

Müdafi                          : Av. ..

                           ………..

 

Tutuklama Tarihi          : ……………….

 

Konu                            :K………………. Sulh Ceza Hakimliği’nin 2022/…….. Sorgu Sayılı  tutuklama kararına yönelik itirazlarımız ve tahliye talebimizden ibarettir.

 

AÇIKLAMALAR:

Müvekkil …………….. ………….. doğumlu (37 yaşında) olup , evli ve iki çocuk babasıdır. Üniversiteden mezun olduktan sonra yıllarca ticaretle uğraşan müvekkil, son 12-13 yıldır ……… işletmeciliğini yapmaktadır. En son ……… ………….. ………. işletmeciliğini yapan müvekkil hakkında …………… suçunu işlediği iddiasından bahisle ………….. Cumhuriyet Başsavcılığı 2022/……………. Sor. Numaralı dosyası kapsamında soruşturma açılmış olup; …………….. Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanmasına karar verilmiştir. Bu karar, dayanaksız ve hukuka aykırı olup kaldırılması gerekmektedir. Şöyle ki ;

 

  • ……………. …….. işletmeciliğini yapan müvekkil, bu …… …………. ve ………… tarafından ……………  suçunu işlediğinden bahisle şikayet edilerek hakkında soruşturma açılması sonucu Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır.  
  • Müvekkil ……………. yukarıda da bahsettiğimiz üzere yıllarca ticaretle uğraşmış olup çeşitli ………. işletmeciliğini yapmıştır. Yaklaşık 12-13 yıllık bir ……… işletmeciliği geçmişi olan müvekkilin, bu süreçte ne hakkında ……………… vb. suçlardan hüküm verilmiş ne de …………. davranışlarda bulunmuştur. Hakkında daha önce bu tür içerik barındıran suçlardan herhangi bir soruşturma açılması bir yana ……… hiçbir şikayet bile gitmemiştir.
  • Böylesine talihsiz bir durumla ilk kez karşılaşan müvekkil neye uğradığına anlam veremeden tutuklanmıştır. Olayın vehameti ve müvekkilin ……………. en ufak bir amacının ve hareketinin olmaması hem müvekkil açısından hem de eşi ve çocukları açısından mağduriyet yaratmıştır.
  • Bir diğer husus da şudur ki; şikayette bulunan ……….…………… ……….. tarafından iddia edilen tarihlerde müvekkil, ………….. merkezinde bulunan ………… Hastanesi’ nde burnundan operasyon geçirmiş ve bahsi geçen tarihlerde mevcut 20 günlük raporu olan müvekkilin, bu suçu işlediği söz konusu dahi olamaz. Müvekkil geçirdiği ameliyat nedeniyle raporlu olup; çalışamamış, işe gidememiştir.  İlk on günlük rapor tarafımızca dosyaya sunulmuş olup; ikinci on günlük raporun gerekli görülmesi halinde ilgili hastaneden celbine karar verilmesini talep etmekteyiz.
  • Suçun işlendiği yer olarak belirtilen …………... Müvekkilin bugüne kadar iddialara ve isnat edilen suça dair en ufak bir fiili olmamakla birlikte, isnad edilen suçlamayı kabul anlamına gelmemek kaydıyla böyle bir fiilin varlığını varsayıp değerlendirecek olursak; yukarıda da açıklandığı üzere üniversite mezunu olan müvekkilin kameralarla an ve an  izlenen ………basiretsizce davranarak böyle ….. bir suçu işlemesinin düşünülmesi bile hayatın olağan akışına aykırıdır. Müvekkilin suçsuzluğunun ortaya çıkması açısından ilgili …….. isnad edilen suçlama tarih aralığını kapsar şekilde kamera kayıtlarının getirtilmesine karar verilmesini talep etmekteyiz.

Müvekkilin maruz kaldığı bu mağduriyeti sonlandırmak için şikayette bulunan .…….. müvekkilin .…… olan eşinin ve abilerinin yaptığı görüşmeler sonucu; olayda şüpheli müvekkilin …………. amaçlı herhangi bir amacının-eyleminin olmadığını, yapılan şikayetlerin tamamıyla bir dizi yanlış anlamalar silsilesinin sonucu olarak ortaya çıktığını .…….. ve .………de anlamışlardır. Bunun sonucunda şikayette bulunan …………. mağduriyeti sonlandırmak için ŞİKAYETLERİNDEN VAZGEÇMİŞLERDİR.

Bu tutuklamaya gerekçe olarak müvekkil üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti , mevcut delil durumu ,hakkında kuvvetli suç şüphesinin olduğunu gösteren olguların bulunması gerekçe olarak gösterilmiştir.

Aşağıda tek tek hukuka aykırılığın nerelerde olduğu hususuna değinmeden önce tutuklama kararının bir ceza olmadığı fakat tutuklamanın kişi hak ve özgürlüklerini sınırlayıcı bir muamele olduğu ve bu yüzden de ancak zorunlu görüldüğü anlarda uygulanmasına başvurulması gerektiği hususu önemlidir. Müvekkil için CMK 100 ve devamında müvekkil hakkında adli kontrolün neden yetersiz kalacağı hususunda tatmin edici bir belirtme (CMK101/1) yoktur.

Anayasamızda tutuklamanın ancak zorunlu görülen hallerde başvurulması gerekilen bir muamele olduğu, ilk önce yapılması gerekilenin tutuksuz yargılama olduğu ,tutuklama için kuvvetli suç şüphesinin olması ve kaçma ve delilleri karartma ihtimalinin göz önünde bulundurulması gerekir. (CMK 100)

Mahkemenin tutuklama için sunmuş olduğu gerekçe Hukuk’un Genel İlkeleri ile bağdaşmayan, Anayasa ve CMK gözetilmeden yapılan rutin bir ifadedir.

Mahkemenin klişeleşmiş net olmayan ifadesince anlaşılamayan fakat neden tutuklama yapmış olacağının tarafımızca tartışılması ve bu sebeplerin tutuklama yapmak için yeterli olmadığının kanıtı için olayları BEŞ ana başlıkta kısaca özetlemek gerekirse;

1-) Müvekkil; sabit yerleşim yeri ve düzenli bir iş sahibi olduğu gibi ayrıca müvekkil hukuki yollar ile kendisini savunmak istemektedir ve davalara katılacaktır. Kaçması söz konusu değildir. Ayrıca olaya ilişkin bütün deliller toplanmış olup; delillerin karartılması gibi bir durumun olması ihtimal dahilinde değildir.

        2-) Müvekkil ailesi ile birlikte yaşamakta kazandığı para ile evini geçindirmektedir. Müvekkilin tutuklu yargılanması sadece kendisinde değil ailesinde de ağır ve telafisi mümkün olmayan bir mağduriyet oluşturacaktır.

3-) Müvekkil, şikayette bulunan ………… şahsen tanımamakta olup; bu hususu savcılık ifadesinde de belirtmektedir.

4-) Şikayetçilerin beyanları yanlış anlaşılmalar silsilesi sonucu bu boyutlara ulaşmıştır. ……….. adına mevcut şikayetlerinden 19.03.2022…… tarihi itibariyle VAZGEÇMİŞLERDİR.

   …………. soyut beyanları dışında herhangi bir delil yoktur. CMK 100. Madde kapsamında ortada tutukluluğun devamını gerektirecek bir suç kalmamış olup müvekkilin bir an önce tahliye edilmesi gerekmektedir.

5-) YAPILAN BU TUTUKLAMA ANAYASAMIZDA BELİRTİLEN İLKELERE , CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNA ,ULUSLARARASI ANDLAŞMALAR İLE AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ VE AİHM KARARLARINA AYKIRIDIR.

….. şikayetleri dışında herhangi bir delilin olmaması, bahsi geçen şikayetlerin TÜMÜYLE  YANLIŞ ANLAŞILMALARDAN İBARET OLMASI ve ŞİKAYETÇİLERİN ŞİKAYETLERİNDEN VAZGEÇMESİ hususu göz önüne alındığında bu tutuklamanın yapılması kararı yukarıda belirttiğimiz andlaşmalar ve iç mevzuatımıza aykırıdır.

Açıklanan tüm bu sebeplerden dolayı müvekkilimin tutuklanması ,tutuklamanın hukuki amacına uygun bulunmadığı gibi kamu vicdanını da rahatsız ettiği gerçeği ortadadır.

 

NETİCE-İ TALEP : Yukarıda arz ve izah edilen hususlar göz önünde bulundurularak Sayın Mahkemenizce de ortaya konulabilecek nedenler ile birlikte CMK ’da açıkça belirtilen tutuklama şartlarından hiç birinin olmadığı, yanlış anlaşılmalar silsilesiyle yapılan şikayetlerden vazgeçilmesi sonucu ortada soruşturulabilir bir suç olmadığı ve bu tutuklamanın müvekkil ve müvekkilin bakımına muhtaç ailesi üzerinde gerek psikolojik gerekse maddi açıdan ağır mağduriyete sebep verecek olan ………… Sulh Ceza Hakimliği’nin 2022/…………. Sorgu Sayılı TUTUKLAMA KARARINA İTİRAZ EDİYOR ve müvekkilinTAHLİYESİNE karar verilmesini saygılarımızla vekaleten arz ve talep ediyoruz.21.03.2022

 

     Şüpheli …….
           Müdafi

Av. ……….

Bir Cevap Yazın