➡️ Anlaşmalı Boşanma Davası Adli Tatilde Görülebilir mi?

➡️ Anlaşmalı boşanma davasında kararın uzun süre tebliğe çıkarılmaması, dürüstlük kuralına aykırı olup “Hakkın Kötüye Kullanılması” niteliğindedir.

.….. NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİNE

 

                                                         

Davacı               : …………..– T.C. Kimlik No:…………                                                                     Adr: …………….

                                                                                               

 

Davalı                 : ……….. T.C. Kimlik No: …………..

Adr: …………….

 

 

Talep Konusu     : Taraflar arasında mevcut evliliğin şiddetli geçimsizliğe dayalı olarak ANLAŞMALI BOŞANMA suretiyle sona erdirilmesi talebinden ibarettir.

 

Açıklamalar       :   

             

Davalı ………… ile ………… tarihinde evlenmiş olup; evlilik boyunca devam eden şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrı yaşamaktayız.

 

Davalı ………….. ile her ne kadar kendi isteğimizle evlenmiş olsakta; zaman içerisinde ortaya çıkan taraflar arasındaki kültür ve yaşantı düzeyindeki farklılık, şiddetli geçimsizlik olarak ortaya çıkmış ve evliliği taraflar için katlanılmaz hale getirmiştir. Boşanmanın sonuçları konusunda, tazminat talepleri ve mal paylaşımı hususlarında ekte sunulan ………… tarihli protokolde belirtilen şartlarda anlaşmış bulunmaktayız. Tarafların protokolde yazılı hususlar dışında birbirlerinden her ne ad altında olursa olsun herhangi bir nafaka ve tazminat talepleri bulunmamaktadır.

 

 Mevcut durum karşısında, aile birliği temelden sarsılmış olup, bu nedenle kişisel ve toplumsal hiçbir yararı olmayan aile birliğinin sona erdirilmesi amacıyla Medeni Kanunun 166/3 maddesi uyarınca işbu boşanma davasını açma zorunluluğu doğmuştur.

 

Deliller               :Boşanma hususundaki …………… tarihli protokol, aile nüfus kaydı, her türlü yasal ve takdiri delil.

 

Sonuç ve İstem  : Yukarıda arz ve izah edilen nedenler ve Sayın Mahkemenizce re’sen tespit edilecek hususlar doğrultusunda;

Karşılıklı olarak anlaşmış olmamıza istinaden ve TMK madde 166/3’de aranan şartların da iş bu davada gerçekleşmiş olması göz önünde bulundurulmak suretiyle; davalı ile ……. tarihli protokolde belirlenen şartlar doğrultusunda anlaşmalı boşanmamıza karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. 27.10.2021

    Davacı …….

                                                                    

 

EKLER:

1-……….  tarihli protokol

2-Davalı için dava dilekçesi fazlası

Bir Cevap Yazın