01.01.2023 tarihinde başlaması gereken taşınmaz satışlarının noterliklerde yapılabilmesi uygulaması 01.07.2023 tarihine ertelendi.

–– 1512 Sayılı Noterlik Kanununun 60 ıncı Maddesinin Birinci Fıkrasının (3) Numaralı Bendi ile 61/A Maddesinde Öngörülen Bilişim Sisteminin Kurulmasına İlişkin Olarak Anılan Kanunun Geçici 21 inci Maddesinde Yer Alan Sürenin 1/7/2023 Tarihine Kadar Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6616)

Bir Cevap Yazın