Anasayfa » AVUKAT » Türkiye Barolar Birliği’nin Avukatlar için Hususi Damgalı Pasaport taleplerinde aranan kıdem hesabında 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 184. maddesi hükmünün uygulanacağına dair yazısı

Türkiye Barolar Birliği’nin Avukatlar için Hususi Damgalı Pasaport taleplerinde aranan kıdem hesabında 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 184. maddesi hükmünün uygulanacağına dair yazısı

Avukatlar için Hususi Damgalı Pasaport taleplerinde aranan kıdem hesabında 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 184. maddesi hükmünün uygulanacağına dair TBB yazısı;

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı
Ankara, 15.09.2023
BARO BAŞKANLIĞI


DUYURU NO:2023/71


Konu: Avukatlar İçin Hususi Danmgalı Pasaport taleplerinde aranan kıdem hesabında 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 184. maddesi hükmünün
uygulanacağı hakkında.


Avukatlara Hususi Damgalı Pasaport Düzenlenmesine Dair
Yönetmelik uyarınca gerçekleştirilen avukatlar için hususi
damgalı pasaport iş ve işlemlerinde dikkate alınacak T.C.
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün 15 yıllık kıdem hesabına dair 19.06.2023
tarihli 492424 sayılı yazısı duyurumuz ekinde gönderilmiştir.
Sözü edilen yazıda, hususi damgalı pasaport taleplerinde
dikkate alınacak kıdem hesabına ilişkin olarak “1136 sayılı
Kanunun 184 üncü maddesi hükmünce, 4 üncü maddenin
birinci fıkrasında sayılan Hakim, Savcı, Anayasa Raportörü,
Danıştay Üyesi, Üniversiteye bağlı fakültelerin hukuk bilimi
dersleri dalında Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent ile
kamu kurum ve kuruluşlarında Hukuk Müşaviri unvanlarında
görev yapmakta iken avukatlığa geçenlerin bu hizmetlerde
geçen süreleri avukatlık kıdeminde sayıldığından; bu
unvanlarda geçen sürelerin avukatlık kıdemi hesabında
sayılmasının uygun olacağı” değerlendirilmiştir.
Bilgi ve değerlendirmelerinize sunar, Baronuz mensubu
meslektaşlarımız ile paylaşılmasını dilerim.
Saygılarımla.
Avukat R. Erinç
SAĞKAN
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir