Anasayfa » Arşiv Editör » Sayfa 228

Editör

Güncel ve Güvenilir Hukuki Bilgi

  Ev Eşyası Haczedilebilir mi?

  Para, kıymetli evrak, altın, gümüş, değerli taş, antika veya süs eşyası gibi kıymetli şeyler hariç borçlu ve aynı çatı altında yaşayan aile bireyleri için lüzumlu olan eşya haczedilemez.Ancak aynı amaçla kullanılan birden fazla eşya olması halinde bunlardan birisinin haczi mümkündür.

  Daha Fazla Oku

  Nafaka Artırım Davası Dilekçesi Örneği

  Nafaka Artırım Davası Dilekçesi Örneği BOŞANMA HUKUKU SORU-CEVAP ➡️ Yargıtay Kararları Işığında Boşanma Davasında En Çok Sorulan Sorular ve Cevapları ➡️ Boşanma Davaları Hakkında 10 Popüler Soru ve Cevabı!  ➡️ Boşanma Davaları Hakkında 10 Popüler Soru ve Cevabı! -2 ANKARA AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : KONU : Nafaka artırım talebimizden ibarettir AÇIKLAMALAR 1- Davalı…

  Daha Fazla Oku

  Anlaşmalı Boşanma Protokol Örneği

  Anlaşmalı Boşanma Protokol Örneği TARİH : DAVACI : ………… (TC. No…………….. ) Adres: DAVALI : …………. (T.C. NO………. ) Adres : Davacı eş ………………..ve davalı eş ………………………….. karşılıklı olarak anlaşmak sureti ile boşanmaya karar vermiş olup işbu protokol taraflar arasında tanzim edilmiştir. Bu protokol uyarınca; HÜKÜMLER : 1- BOŞANMA HUSUSU : Her iki taraf da karşılıklı olarak boşanmayı kabul etmişlerdir. Evlilik birliğinin…

  Daha Fazla Oku

  Hukuk Nedir?

  “Hukuk” kelimesi klasik anlamda Arapça bir kelime olan “HAK” kelimesinin çoğuludur. Teknik anlamda ise hukuk “Belirli bir toplumda her türlü ilişkiyi düzenleyen ve uyulmadığı takdirde devlet yaptırımlarına bağlanan kurallar bütünü olarak değerlendirilmektedir. Ayrıca, toplumu düzen altına alan ve kişiler arası ilişkileri düzenleyen, ortak yaşamın huzur ve güven içinde akışını sağlayan, gerektiğinde adaleti yerine getiren, kamu…

  Daha Fazla Oku

  Anlaşmalı Boşanma Dava Dilekçesi Örneği

   Anlaşmalı Boşanma Dava Dilekçesi Örneği NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ’NEANKARADAVACI : Adı ve Soyadı (T.C. Kimlik No)AdresDAVALI : Adı ve SoyadıAdresDAVA KONUSU : Anlaşmalı BoşanmaAÇIKLAMALAR :1- … ve …’den olma, Ankara…/…/… doğumlu, … İli, … İlçesi, … Mahalle/Köy, Cilt…, Aile sıra …, Sıra no …’da nüfusa kayıtlı bulunmaktayım. Davalı ile Türk örf adet vegeleneklerine uygun olarak görücü…

  Daha Fazla Oku

  Özel hayatın gizliliğini ihlal suçu ve cezası

  TCK md. 134/1’de ilk cümlede Özel hayatın gizliliğini ihlal suçu düzenlenmiştir. Bu suçun basit şeklinin cezası 1 yıldan 3 yıl hapis cezası olarak düzenlenmiştir. Özel hayatın gizliliğini ihlal suçunun nitelikli şekli ise yani ses veya görüntülerin ifşa edilmesi suçunun cezası 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıdır. Türk Dil Kurumu Özel hayatı “kişilerin kendine özgü yaşayışı, yaşama tarzı,…

  Daha Fazla Oku

  Kendi isteğiyle işten ayrılanların kıdem tazminatı alabilmesi için;

  8 Eylül 1999 öncesi işe başlayanların 15 yıl sigortalılık ve 3600 prim gününü doldurmaları gerekmektedir.Bu tarihten sonra işe başlayanlar ise 7000 prim gününü tamamladıklarında kıdem tazminatını almaya hak kazanacakardır. 1999 yılından itibaren emeklilik yaşı kademeli olarak artarken, kıdem tazminatı konusunda işçilere yeni bir hak tanındı. Buna göre, yaş dışındaki emeklilik koşullarını yerine getiren çalışanlar kendi…

  Daha Fazla Oku

  3600 günden nasıl emekli olunur?

  Erken emekli olabilmek için 3600 günden emekli olabilmenin şartlarını öğrenmek isteyenler için detaylar; Sigorta başlangıç tarihi, 4A (SSK), 4B (Bağ-Kur) ve 4C (emekli sandığı )kapsamında sigortalı olan kadın ve erkeklerin erken emekli olabilmeleri için en önemli şarttır. Erken emeklilikte şu üç tarih çok önemlidir. Çalısanların erken emeklilik için 08.09.1999 tarihinden önce sigortalı olup, 15 yıllık…

  Daha Fazla Oku

  Kasten Yaralama Suçu ve Cezası

  Kasten yaralama suçları, 5237 sayılı TCK’nın 86. ve 87.maddelerinde düzenlenmiştir. TCK’nın 86.maddesinin 1.fıkrasında, bilerek ve isteyerek bir kişinin vücuduna acı verilmesi, sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulması kasten yaralama olarak tanımlanmıştır. Yine aynı maddede kasten yaralama suçunun temel şeklini işleyen kişinin 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacağı düzenlenmiştir. TCK m. 86/1’de düzenlenen bu suç şikâyete tabi değildir. Ancak…

  Daha Fazla Oku

  ARABULUCULUK SON TUTANAGININ ASLININ SUNULMASI; Uyap üzerinden arabuluculuk son tutanağının aslının dosyaya gönderilmesi yeterlidir.

  Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2020/5349 E. , 2020/7421 K. Somut olayda, İlk Derece Mahkemesince davacı vekiline Mahkememizce 01/10/2019 tarihli celsede verilen kesin süreye rağmen arabuluculuk son tutanağının aslını veya arabulucu tarafından onaylanmış örneğini sunmamış olduğu belirtilerek davanın usulden reddine karar verilmiş ise de; davacı vekili tarafından 08.10.2019 tarihinde Uyap üzerinden arabuluculuk son tutanağının aslının dosyaya…

  Daha Fazla Oku