AİHM’nin, AİHS 8. Madde doğrultusunda, göç davalarında uyguladığı “Boultif Kriterleri”

AİHM’nin, AİHS 8. Madde doğrultusunda, göç davalarında uyguladığı “Boultif Kriterleri”

AİHM, Mahkeme kararının iddia, başvuranın savunması ve hüküm fıkrasını gösterir şekilde gönderilmemesi nedeniyle başvurunun reddine karar vermiştir.

AİHM Mahkeme kararının iddia, başvuranın savunması ve hüküm fıkrasını gösterir şekilde gönderilmemesi nedeniyle başvurunun reddine karar vermiştir.

AİHM veya AYM başvuru formunu açamayanlar ne Yapmalı?

AİHM veya AYM başvuru formunu açamayanlar ne Yapmalı?

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yeni bir dava işleme stratejisi başlatıyor.

AİHM Başkanı Robert Spano, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’ndeki konuşmasında: “Paradigma değişikliği zorunludur: ‘Önceliklilik’ politikamıza ağırlık vereceğiz. Etkisi fazla olan vakaların tespitine odaklanacağız. Artık işlenen dosya sayısı değil, önemli dosya işlemi ölçüt olacak”. diyerek etkisi fazla olacak davaların öncelikle görüleceğini belirtmiştir.