Anasayfa » ARABULUCULUK

Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı:Hangi türden arabuluculuk başvurusu yapılmış olursa olsun, başvurulan arabuluculuk türü ile görevli mahkeme farklı olsa dahi dava şartı yerine getirilmiş sayılmalıdır.

Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı:Hangi türden arabuluculuk başvurusu yapılmış olursa olsun, başvurulan arabuluculuk türü ile görevli mahkeme farklı olsa dahi dava şartı yerine getirilmiş sayılmalıdır.

Daha Fazla Oku

Arabuluculuk kurumunun kapsamı her geçen gün biraz daha genişliyor

Resmi Gazete’nin bugünkü (01.09.2023) sayısında yayınlanan Tarımsal Üretim Sözleşmesinden Doğan Hukuk Uyuşmazlıklarına İlişkin ARABULUCULUK Yönetmeliği ile bundan sonra Tarımsal üretim sözleşmesinden doğan davalar öncesinde arabulucuya başvurmak dava şartı olarak zorunlu hale getirilmiştir. Tarımsal Üretim Sözleşmesinden Doğan Hukuk Uyuşmazlıklarına İlişkin Arabuluculuk Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Başlangıç Hükümleri Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tarımsal üretim sözleşmesinden doğan…

Daha Fazla Oku

ARABULUCULUK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ (2023 YILI)

Amaç, konu ve kapsam MADDE 1- (1) Özel hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözümlenmesinde, arabulucu ile uyuşmazlığın tarafları arasında geçerli bir ücret sözleşmesi yapılmamış olan veya ücret miktarı konusunda arabulucu ile taraflar arasında ihtilaf bulunan durumlarda, 7/6/2012 tarihli ve 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu, 2/6/2018 tarihli ve 30439 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu…

Daha Fazla Oku

Otoyolu işleten hizmet sağlayıcı; otoyoldan geçiş yapan araç sahibi tüketici konumundadır. Taraflar arasındaki hukuki ilişki tüketici ilişkisi olup, ticari dava olmadığından arabuluculuğa gidilmesi dava şartı değildir.

Otoyolu işleten hizmet sağlayıcı; otoyoldan geçiş yapan araç sahibi tüketici konumundadır. Taraflar arasındaki hukuki ilişki tüketici ilişkisi olup, ticari dava olmadığından arabuluculuğa gidilmesi dava şartı değildir.

Daha Fazla Oku

İşçinin başvurusu üzerine düzenlenen son tutanakta, işverenin karşı dava konusu yaptığı alacak kaleminin (ihbar tazminatı) yer alması dava şartı için yeterli olup işverenin ayrı bir arabuluculuk başvurusu yapmasına gerek yoktur.

İşçinin başvurusu üzerine düzenlenen son tutanakta, işverenin karşı dava konusu yaptığı alacak kaleminin (ihbar tazminatı) yer alması dava şartı için yeterli olup işverenin ayrı bir arabuluculuk başvurusu yapmasına gerek yoktur.

Daha Fazla Oku

Arabulucunun taraflara ulaşma ve toplantıya davet etme sorumluluğunu usulünce yerine getirmeden arabuluculuk faaliyetini sonlandırması halinde dahi arabuluculuk dava şartı gerçekleşmiş sayılır.

Arabulucunun taraflara ulaşma ve toplantıya davet etme sorumluluğunu usulünce yerine getirmeden arabuluculuk faaliyetini sonlandırması halinde dahi arabuluculuk dava şartı gerçekleşmiş sayılır. ➡️ Arabuluculuk faaliyeti bir yargılama faaliyeti olmadığından görüşmeler sırasında talepler artırılabilir, değiştirilebilir.➡️ Mazeretsiz olarak arabuluculuk sürecine katılmayan taraf lehine vekâlet ücretine hükmedilmez. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi          2022/3398 E.  ,  2022/5294 K. “İçtihat Metni”…

Daha Fazla Oku

Asıl işveren alt işveren ilişkisinin varlığı halinde, ikisi aleyhine birlikte arabulucuya başvurulmadığı sürece dava şartının yerine getirildiğinden söz edilemeyeceğinden,davanın dava şartı yokluğu sebebiyle usulden reddine karar verilmesi gerekir.

ÖZET; ✏️ Asıl işveren-alt işveren ilişkisinin varlığı hâlinde, işe iade talebiyle arabulucuya başvuru dava şartının yerine getirilmesi için asıl işveren ile alt işverene karşı birlikte arabulucuya başvurulmasının zorunlu olduğuna, sadece asıl işveren yahut sadece alt işverene karşı arabulucuya başvurulduktan sonra anlaşma olmadığı için işe iade davası açılması durumunda, arabuluculuk dava şartının yerine getirilmemesi sebebiyle davanın…

Daha Fazla Oku

Arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılamadığına ilişkin son tutanağın aslı veya arabulucu tarafından onaylanmış bir örneği bir hafta içinde dava dilekçesine eklenmelidir. Aksi takdirde dava şartı yokluğundan davanın usulden reddine karar verilir.

Arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılamadığına ilişkin son tutanağın aslı veya arabulucu tarafından onaylanmış bir örneği iki hafta içinde dava dilekçesine eklenmelidir.

Daha Fazla Oku