Anayasa Mahkemesi; İYUK’nun 13’üncü maddesinde yazılı süreler zararın meydana geldiği tarihten değil, zararın meydana gelmesinde idarenin hizmet kusurunun olabileceğinin öğrenildiği tarihten başlar.

Anayasa Mahkemesi;  İYUK’nun 13’üncü maddesinde yazılı süreler zararın meydana geldiği tarihten değil, zararın meydana gelmesinde idarenin hizmet kusurunun olabileceğinin öğrenildiği tarihten başlar.

AYM, 7420 sayılı Kanunun geçici 4. maddesinin 2. cümlesinde yer alan “…tahsil edilmiş olan idari para cezaları iade edilmez.” ibaresinin iptaline karar verdi;COVID-19 Kapsamında Tahsil Edilmiş Olan İdari Para Cezaları İade Edilecek.

AYM, 7420 sayılı Kanunun geçici 4. maddesinin 2. cümlesinde yer alan “…tahsil edilmiş olan idari para cezaları iade edilmez.” ibaresinin iptaline karar verdi;COVID-19 Kapsamında Tahsil Edilmiş Olan İdari Para Cezaları İade Edilecek.

AYM, Başvuru Süresinin Kararın UYAP Üzerinden Öğrenildiği Tarihten İtibaren Başladığı Gerekçesiyle Başvurunun Süre Aşımı Nedeniyle Kabul Edilemez Olduğuna Karar Verdi.

AYM, Başvuru Süresinin Kararın UYAP Üzerinden Öğrenildiği Tarihten İtibaren Başladığı Gerekçesiyle Başvurunun Süre Aşımı Nedeniyle Kabul Edilemez Olduğuna Karar Verdi.

Anayasa Mahkemesi ihlal kararlarının objektif etkisi nedeniyle bir başvuruda verdiği “yeniden yargılama” kararının benzer konulu davalarda “yargılamanın yenilenmesi” sebebi sayılabileceği…

Anayasa Mahkemesi ihlal kararlarının objektif etkisi nedeniyle bir başvuruda verdiği “yeniden yargılama” kararının benzer konulu davalarda “yargılamanın yenilenmesi” sebebi sayılabileceği…

AYM; çocuğun velayeti salt “yaşı küçükse anne bakımına muhtaçtır” gerekçesiyle anneye bırakılamaz. Çocuğun üstün yararı tespit edildikten sonra, gerekçelendirilmiş bir karar ile velayete hükmedilmesi gerekir.

Çocuğun velayeti salt “yaşı küçükse anne bakımına muhtaçtır” gerekçesiyle  anneye bırakılamayacağı… Çocuğun üstün yararı tespit edildikten sonra, gerekçelendirilmiş bir karar ile velayete hükmedilmesi gerektiği…

AYM; Yargıtay Daireleri Arasındaki Görüş Ayrılığının Giderilmemesi Nedeniyle Hakkaniyete Uygun Yargılanma Hakkının İhlal Edilmediği…

Anayasa Mahkemesi 15.02.2023 tarihinde, Kenan Kalkan (B. No: 2018/36174) başvurusunda Anayasa’nın 36. maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamındaki hakkaniyete uygun yargılanma hakkının ihlal edilmediğine karar vermiştir.