Kamu görevlisi olan başvurucunun sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlar nedeniyle disiplin cezası ile cezalandırılmasının ifade özgürlüğünü ihlal ettiği…

Kamu görevlisi olan başvurucunun sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlar nedeniyle disiplin cezası ile cezalandırılmasının ifade özgürlüğünü ihlal ettiği…

Yargı organları, terör suçları bakımından suça veya cezaya ilişkin olguları değerlendirirken ve özellikle fiillerin bir suça karşılık gelip gelmediğini belirlerken suç ve cezaların kanuniliği ilkesini anlamsız kılacak şekilde öngürülemez bir yaklaşımda bulunmamalıdır.

Terör Örgütüne Üye Olma Suçundan Verilen Mahkûmiyet Hükmü Nedeniyle Suç ve Cezaların Kanuniliği İlkesinin, Özel Devamını Oku

Sanığa HAGB’yi kabul edip etmediği sorulmadan önce hüküm kurulmalı ve sanık kurulan hükümden tefhim veya tebliğ yoluyla haberdar edilmelidir.

Sanığa HAGB’yi kabul edip etmediği sorulmadan önce hüküm kurulmalı ve sanık kurulan hükümden tefhim veya tebliğ yoluyla haberdar edilmelidir.

AYM, Adliyedeki avukat turnikesinin bozuk olması üzerine engelliler için ayrılan girişin kilidini açarak giriş yapan avukatın adliyede haksız tutulmasından dolayı kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

Adliyede Gerçekleşen Haksız Tutmadan Dolayı Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Hakkının İhlal Edilmesi

AYM; KHK ile kapatılan kurumlarda öğretmenlik yapmış kişinin devam eden ceza yargılaması nedeniyle çalışma izninin iptaline olanak sağlayan yasal düzenleme masumiyet karinesinin ihlali niteliğinde olup Anayasaya aykırıdır.

AYM; KHK ile kapatılan kurumlarda öğretmenlik yapmış kişinin devam eden ceza yargılaması nedeniyle çalışma izninin iptaline olanak sağlayan yasal düzenleme masumiyet karinesinin ihlali niteliğinde olup Anayasaya aykırıdır.