Anasayfa » AYM KARARLARI

V.U.K. madde 359 (ç) bendinden sonra gelen dördüncü fıkradaki; Kaçakçılık suçunda etkin pişmanlık indirimi için vergi mahkemesinde dava açmama, açılan davadan ve kanun yolundan feragat etme şartı Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi.

V.U.K. madde 359 (ç) bendinden sonra gelen dördüncü fıkradaki; Kaçakçılık suçunda etkin pişmanlık indirimi için vergi mahkemesinde dava açmama, açılan davadan ve kanun yolundan feragat etme şartı Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi.

Daha Fazla Oku

Anayasa Mahkemesi, istinaf kanun yoluna başvuru süresinin hükmün açıklanmasından itibaren başlayacağını öngören CMK’nun 273/1 fıkrasındaki “hükmün açıklanmasından itibaren” ibaresini Anayasaya aykırı bularak İPTAL etti.

Anayasa Mahkemesi, istinaf kanun yoluna başvuru süresinin hükmün açıklanmasından itibaren başlayacağını öngören CMK’nun 273/1 fıkrasındaki “hükmün açıklanmasından itibaren” ibaresini Anayasaya aykırı bularak İPTAL etti.

Daha Fazla Oku

Anayasa Mahkemesi, CMK’nun 253/19 maddesinde yer alan “Uzlaşmanın sağlanması halinde, soruşturma konusu suç nedeniyle tazminat davası açılamaz;…” bölümünün Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline karar verdi.

Anayasa Mahkemesi, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 253. maddesinin (19) numaralı fıkrasının beşinci cümlesinin “Uzlaşmanın sağlanması halinde, soruşturma konusu suç nedeniyle tazminat davası açılamaz;…” bölümünün Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline karar verdi.

Daha Fazla Oku