Bilişim Sistemine Girme Suçu Nedir Cezası Ne Kadar?

Bilişim Sistemlerine Karşı Suçlar TCK 243-246. maddelerinde düzenlenmiştir.TCK 243. Maddede düzenlenen ( Bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına, hukuka aykırı olarak giren veya orada kalmaya devam eden kimse) Bilişim Suçunun cezası 2 yıla kadar hapis cezasıdır.

BİLİŞİM SİSTEMİ NEDİR?

Bilişim sistemi TCK’nın 243. maddesinin gerekçesinde ‘verileri toplayıp yerleştirdikten sonra bunları otomatik işlemlere tâbi tutma olanağı veren manyetik sistemlerdir.’ şeklinde tanımlanmıştır. Aynı gerekçede, sistem içindeki bütün soyut unsurların veri terimi kapsamında olduğu da dile getirilmiştir.

Yargıtay Kararları Işığında CMK 134. Madde Kapsamında Bilişim Sistemleri ve Elektronik Delil

Elektronik delil, bir elektronik araç üzerinde saklanan veya bu araçlar aracılığıyla iletilen, soruşturma açısından değeri olan bilgi ve verilerdir . Soruşturma aşamasında olayın aydınlatılması amacıyla el koyulan veya talep edilen elektronik verilerden doğrudan suçla ilgili olanlar ise elektronik delil olarak kabul edilmektedir