Birleşik Krallık Yüksek Mahkemesi, dijital sanatla ilgili anlaşmazlıklar için geniş kapsamlı etkileri olması muhtemel bir davada NFT’leri “mülk” olarak kabul etti.

Dünyada ilk kez (bildiğimiz kadarıyla) bir hukuk mahkemesinin bir NFT’nin ihtiyati haciz yoluyla dondurulabilecek bir mülk olduğunu kabul etmesi son derece önemlidir.

Bir yıldan uzun aboneliklerde taahhüt süresi dolmadan abonelik iptali yapan tüketicinin faturasına ‘cayma’ nedeniyle herhangi bir ceza yansıtılamaz.

Muş 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, bir yıldan uzun abonelik sözleşmelerinde tüketicilerin herhangi bir sebep göstermeksizin ‘fesih’ hakkına sahip olduğu, taahhüt süresi dolmadan abonelik iptali yapan tüketicinin faturasına ‘cayma’ nedeniyle herhangi bir ceza yansıtılamayacağına karar verdi.

Danıştay hekimlerin avukat seçme hakkını kısıtlayan tebliği iptal etti.

Türkiye Barolar Birliği’nin açtığı dava neticesinde Danıştay, sağlıkçıların mesleki sorumluluk sigortasıyla ilgili olarak avukat seçme özgürlüğüne kısıtlama getiren tebliğin iptaline karar verdi.

Cezaevinde kalanların cenaze ve hastalık izin süreleri artırıldı.

Yeni düzenleme ile hükümlü ve tutukluların ikinci derece dâhil kan veya kayın hısımlarından birinin ya da eşinin ölümü hâlinde,  yol süresi hariç iki güne kadar cenazeye katılması amacıyla izin verilebilecek.

Ceza İnfaz Kanunu’nda değişiklik yapan kanun Resmi Gazete’de yayımlandı.

Tutuklu ve hükümlülerin görüşmelerinin kaydedilmesi, hükümlülerin e-posta gönderebilmesi gibi düzenlemeleri içeren “mini infaz paketi” olarak bilinen Ceza İnfaz Kanunu’nda değişiklik yapan kanun Resmi Gazete’de bugün yayımlandı.