Gündem
Anasayfa » HUKUK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

Ecrimisil nedir? (Birkaç cümleyle)

Ecrimisil, diğer bir deyişle haksız işgal tazminatı niteliği itibarı ile haksız bir eylemdir ve bu nedenle de oluşan zararın tazmin edilmesi gerekmektedir. Gerek öğretide ve gerekse yargısal uygulamalarda ifade edildiği üzere ecrimisil, diğer bir deyişle haksız işgal tazminatı, zilyet olmayan malikin, malik olmayan kötüniyetli zilyetten isteyebileceği bir tazminat olup 08.03.1950 tarih 22/4 sayılı İçtihadı Birleştirme…

Daha Fazla Oku