Anasayfa » İDARE HUKUKU

Anayasa Mahkemesinden Ankara Garı Patlamasıyla ilgili ihlal kararı

Ankara Garı patlamasında yaralanan ve tedavi gören bir vatandaşın başlattığı hukuk mücadelesinde Anayasa Mahkemesi ders gibi bir karara imza attı. Ankara’da çeşitli sivil toplum örgütleri tarafından organize edilen 10/10/2015 tarihli toplantı ve gösteri yürüyüşü sırasında gerçekleşen (kamuoyunda Ankara Garı patlaması olarak bilinen) bombalı terör saldırısı sonucu 100’den fazla kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı….

Daha Fazla Oku

Anayasa Mahkemesi; İYUK’nun 13’üncü maddesinde yazılı süreler zararın meydana geldiği tarihten değil, zararın meydana gelmesinde idarenin hizmet kusurunun olabileceğinin öğrenildiği tarihten başlar.

Anayasa Mahkemesi;  İYUK’nun 13’üncü maddesinde yazılı süreler zararın meydana geldiği tarihten değil, zararın meydana gelmesinde idarenin hizmet kusurunun olabileceğinin öğrenildiği tarihten başlar.

Daha Fazla Oku

Üniversitede memurun öğrencinin omuzuna elini attığı ve karınına hafifçe dokunduğu yolundaki davranışı aylıktan kesme değil uyarma cezası ile cezalandırılır.

Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 5. maddesinin (ı) bendinde yer alan “öğrencilerle olan ilişkilerinde, Devlet memurluğu ve öğretim elemanı saygınlığına aykırı davranışlarda bulunmak” fiili kapsamında uyarma cezası olarak değerlendirilmesi gerektiği açıktır.

Daha Fazla Oku

Aylıktan Kesme Cezası

Disiplin cezaları, kamu görevlilerinin mevzuata, çalışma düzenine, hizmetin gereklerine aykırı fiillerine karşı düzenlenen idari yaptırımlardır. Kamu hizmetlerinden sürekli uzaklaştırılabilmek gibi ağır sonuçlara neden olabilen disiplin cezaları, ağırlığı ve önemi sebebiyle Anayasa’nın 38. maddesindeki suç ve cezalara ilişkin kurallara tabi tutulmuşlardır.“Kanunsuz suç ve ceza olmaz” ilkesi uyarınca, ceza yaptırımına bağlanan her bir fiilin tanımının yapılması ve…

Daha Fazla Oku

Üyesi bulunduğu sendikanın yetkili kurullarınca alınan karar uyarınca, bir gün göreve gelmeme eylemine katılan devlet memuruna izinsiz olarak göreve gelmediğinden bahisle disiplin cezası verilemez.

Davacının, üyesi olduğu sendikanın aldığı bir karar sonucunda gerçekleşen göreve gelmeme eylemine katılması, özürsüz olarak göreve gelmemek fiili kapsamında değerlendirilemeyeceğinden ve sendikal faaliyet kapsamında bir fiil olarak kabulü gerekir.

Daha Fazla Oku