İdare lehine hükmedilen vekalet ücretinin tahsili için öncelikle ilgilisine ödemeye davet yazısı gönderilmesi gerekir mi?

KDK; İdare lehine hükmedilen vekalet ücretinin tahsili için öncelikle ilgilisine ödemeye davet yazısı gönderilmesi gerekir.

KDK’dan Emsal Karar: Bu Listede Olanlara Emlak Vergisi Para İadesi Yapılacak!

Hiçbir geliri olmadığını belgeleyenler,

Gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanlar,

Gaziler,

Engelliler,

Şehitlerin dul ve yetimler

Türkiye sınırları içinde 200 m²’yi geçmeyen tek meskeni olması (intifa hakkına sahip olunması dâhil) halinde emlak vergisinden muaftırlar.