İlgili kişinin ceza mahkûmiyeti bilgisinin avukat olan veri sorumlusu tarafından hukuka aykırı olarak elde edilmesi ve mahkeme dosyasına sunulması

İlgili kişinin ceza mahkûmiyeti bilgisinin avukat olan veri sorumlusu tarafından hukuka aykırı olarak elde edilmesi ve mahkeme dosyasına sunulması” hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 02/11/2021 tarihli ve 2021/1111 sayılı Karar Özeti

İcra Müdürlükleri tarafından borçlunun yakınlarına haciz ihbarnamesi gönderilmesi hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararı

İcra Müdürlükleri tarafından borçlunun yakınlarına haciz ihbarnamesi gönderilmesi hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararı

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun araç kiralama sektöründeki kara liste uygulamaları hakkındaki ilke kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun araç kiralama sektöründeki kara liste uygulamaları hakkındaki ilke kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun, Kurula Yapılan Şikayetlerin Usul Şartlarına İlişkin Kamuoyu Duyurusu

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun, Kurula Yapılan Şikayetlerin Usul Şartlarına İlişkin Kamuoyu Duyurusu