Anasayfa » MİRAS HUKUKU

Mirasa konu taşınmazlar üzerindeki elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesi

TMK’nın 644. maddesi “elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi” konusunu düzenlemektedir. Eski tabirle iştirak halinde mülkiyet şimdilerde ise elbirliği mülkiyeti şeklinde tabir edilen mülkiyette malik (sahip) olunan yer üzerinde hep birlikte hak sahibi olma söz konusudur. Hak sahiplerinin belirlenmiş bir payları (hisseleri) bulunmamaktadır. Konumuzla da ilgili olması sebebiyle miras nedeniyle mirasçılar arasında oluşan mülkiyeti buna örnek…

Daha Fazla Oku

Muris Muvazaası – Mirasbırakanın Bakıcısına Taşınmazlarını Devretmesi – Tapu İptal ve Tescil Davası

Muris Muvazaası – Tapu İptal ve Tescil Davası Muris Muvazaası – Mirasbırakanın Bakıcısına Taşınmazlarını Devri – Tapu İptal ve Tescil Davası İLGİLİ; ➡️ Mirasbırakanın muvazaalı işlemi yaparken gerçek irade ve amacı mirasçılarından mal kaçırmak olmalıdır. ➡️ Tapu Müdürlüğüne karşı açılan Tapu İptal ve Tescil Davasında; kayıt maliki aleyhine açılmış bir tapu iptal ve tescil davası bulunmadığından davanın reddine karar verilmesi gerekir. ➡️ Tapu…

Daha Fazla Oku

Mirasçılar tarafından mirasın hükmen reddine dair mahkeme kararının icra müdürlüğüne sunulması durumunda mirasçılar yönünden takibin iptaline ve hacizlerin kaldırılmasına karar verilmesi gerekir.

Mirasçılar tarafından mirasın hükmen reddine dair mahkeme kararının icra müdürlüğüne sunulması durumunda mirasçılar yönünden takibin iptaline ve hacizlerin kaldırılmasına karar verilmesi gerekir.

Daha Fazla Oku