Öne Çıkanlar
Anasayfa » TAZMİNAT HUKUKU

Kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, her alacak on yıllık zamanaşımına tabi (mi)dir?

Türk Borçlar Kanunu’nun 146. Maddesi “Kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, her alacak on yıllık zamanaşımına tabidir.” der. Hal ve kural böyle iken bu durumun da istisnaları olabileceğini Anayasa Mahkemesi’nin yakın tarihli bir kararıyla öğrenmiş bulunuyoruz. Kararda Mahkeme, “davaya konu zararın tespit edilmesinin belli bir uzmanlık gerektirdiğini bu nedenle zararın boyutunun belirlenebilmesi için derece mahkemelerince bilirkişi…

Daha Fazla Oku

Eşit kusurlu eş yararına tazminata hükmedilemez!

Boşanma davalarında mağdur olduğunu düşünen taraf mağduriyetinin bir nebze olsun giderilmesi adına karşı taraftan maddi-manevi tazminat talebinde bulunabilir. Hukukumuzda tazminat talepleri incelenirken her zaman önce kusur tespiti yapılır. Ancak kusurun varlığı halinde talep eden lehine tazminata hükmedilebilir. Genel kural budur ve bu kural Aile Hukukundan doğan davalarda da geçerlidir. Bu anlamda boşanma davalarında boşanma ile…

Daha Fazla Oku

Arka koltukta oturan yolcu için emniyet kemeri zorunluluğu bulunmadığından tazminattan bu nedenle müterafik kusur indirimi yapılamaz.

Arka koltukta oturan yolcu için emniyet kemeri zorunluluğunun bulunmadığından tazminattan bu nedenle müterafik kusur indirimi yapılamaz. Yargıtay 4. Hukuk Dairesi          2021/3759 E.  ,  2021/4961 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi Taraflar arasındaki tazminat davası üzerine, Uyuşmazlık Hakem Heyeti tarafından davanın kısmen kabulüne ve İtiraz Hakem Heyeti tarafından davalı vekili ile davacı vekilinin itirazının kabulüyle…

Daha Fazla Oku

Bakiye ömür süresi TRH 2010 Yaşam Tablosu’na göre belirlenmeli ve işleyecek devre hesaplamasında her yıl için gelir % 10 artırılıp % 10 iskonto edilmelidir.

Bakiye ömür süresi TRH 2010 Yaşam Tablosu’na göre belirlenmeli ve işleyecek (bilinmeyen) devre hesaplamasında her yıl için gelir % 10 artırılıp % 10 iskonto edilmelidir. Yargıtay 4. Hukuk Dairesi          2021/8471 E.  ,  2022/7679 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi Davacı … ve diğerleri vekili Av. … tarafından, davalı …Sigorta A.Ş aleyhine 14/11/2018 tarihli dilekçe…

Daha Fazla Oku