Öne Çıkanlar
Anasayfa » YARGITAY KARARLARI » Sayfa 152

Belli tarihlerde kullanmak üzere araç kiralayan kişilerin kiralama tarihleri içinde meydana gelebilecek trafik kural ihlallerini, o tarihte işletmecilerden araç kiralayan kişilerin yaptıkları kabul edilmelidir.

 Yargıtay 19. Ceza Dairesi    2019/18936 E.  ,  2020/10602 K. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 47/1-b maddesine aykırılık eyleminden dolayı kabahatli … hakkında İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün 11/04/2018 tarihli ve MA 29866779 sayılı idarî para cezası karar tutanağı ile uygulanan 235,00 Türk lirası idarî para cezasına yönelik başvurunun reddine dair Küçükçekmece 2. Sulh Ceza…

Daha Fazla Oku

Ölünceye kadar bakım sözleşmesinin sürdürülememesinin taraflardan hangisinin kusurlu hareketlerinden kaynaklandığının değerlendirilmesi ve ona göre karar verilmesi gerektiği;

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi          2020/672 E.  ,  2020/5759 K. Taraflar arasındaki sözleşmenin iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü. KARAR Davacı, eşi olan davalı ile aralarında … 8. Noterliği’nin 12.05.2010 tarihli ölünceye kadar bakma…

Daha Fazla Oku

Alt kattaki komşunun gürültüden rahatsız olması-Gürültünün binanın yapım koşullarından kaynaklanması halinde kat maliklerinin tamamının sorumlu olacağına dair karar;

Yargıtay18. Hukuk Dairesi Esas No:2014/4895Karar No:2014/8842K. Tarihi:13.5.2014 Dosyadaki bilgi ve belgelerin ve özellikle bilirkişi raporlarının incelenmesinde, dava konusu taşınmazın 1974 yılında o zamanın inşaat koşulları ve gerekleri dikkate alınarak yapıldığı anlaşılmaktadır. Davalıların mesken olarak kullandıkları bağımsız bölümden davalılara ait alt kattaki bağımsız bölüme giden gürültünün, davalıların bağımsız bölümlerini olağanın dışında kullanmaları ve gürültü konusunda gerekli…

Daha Fazla Oku

Tebliğ usulsüz olsa bile borçlu vekili UYAP’tan vekaletname sunmuşsa , vekaletnamenin icra dairesince onaylandığı tarihte borçlu vekili tebliği ITTILA etmiş sayılır.

Tebliğ usulsüz olsa bile, borçlu vekili UYAP’tan vekaletname sunmuşsa, vekaletnamenin icra dairesince onaylandığı tarihte artık bütün belgelere erişim imkanı sağlanabildiği için, borçlu vekili tebliği ıttıla etmiş (öğrenmiş) sayılır.7201 sayılı Kanun’un 32.maddesi gereğince tebliğ, usulüne aykırı yapılmış olsa bile, muhatabı tebliğ işleminden haberdar olmuş ise geçerli sayılır. Muhatabın beyan ettiği tarih, tebliğ tarihi olarak kabul edilir. Görüldüğü üzere, usulsüz yapılan tebliğ, mutlaka batıl olmayıp, muhatap tarafından öğrenildiği tarihte geçerli olacaktır (HGK’nun 05.06.1991 tarih, 1991/12-258 E.-1991/344 K. sayılı kararı). Bu madde hükmünün uygulanabilmesi için ise usulsüz de olsa bir tebligatın varlığı ön koşuldur.

Daha Fazla Oku