Öne Çıkanlar

Malik olan eş aile konutunu diğer eşin açık rızasını sağlamadan devredemeyeceğinden taşınmazın devrine rağmen taşınmazı kullanmaya devam eden eşin haksız kullanımı ancak boşanma hükmünün kesinleştiği tarihinden itibaren başlar.

Malik olan eş aile konutunu diğer eşin açık rızasını sağlamadan devredemeyeceğinden taşınmazın devrine rağmen taşınmazı kullanmaya devam eden eşin haksız kullanımı ancak boşanma hükmünün kesinleştiği tarihinden itibaren başlar.

Daha Fazla Oku

Kadının kayınvalidesine ağır küfür etmesi ve sadakat yükümlülüğüne aykırı davranması erkeğin evine sık sık alkollü gelmesine göre daha ağır kusur olup kadının daha fazla kusurlu olduğu kabul edilmelidir.

Kadının kayınvalidesine ağır küfür etmesi ve sadakat yükümlülüğüne aykırı davranması erkeğin evine sık sık alkollü gelmesine göre daha ağır kusur olup kadının daha fazla kusurlu olduğu kabul edilmelidir.

Daha Fazla Oku

Kira sözleşmesinin özel koşullar 8. maddesi ile “Kiracı kiralananı tahliye etmek istediği takdirde 1 ay evvelinden mal sahibine ulaşacak şekilde bildirim yapmak zorundadır.” hükmü kararlaştırılmıştır. Bu şart geçerli olup tarafları bağlar.

Kira sözleşmesinin özel koşullar 8. maddesi ile “Kiracı kiralananı tahliye etmek istediği takdirde 1 ay evvelinden mal sahibine ulaşacak şekilde bildirim yapmak zorundadır.” hükmü kararlaştırılmıştır. Bu şart geçerli olup tarafları bağlar.

Daha Fazla Oku

Düğünde takılan ve sonradan alınan ziynet vb eşyaların genel hükümlere göre iadesi

Düğün sırasında takılan ve evlilik birliği devam ederken alınan ziynet vb eşyalar boşanma davası ile birlikte istenebileceği gibi daha sonra genel hükümlere göre de istenebilir. Düğün sırasında takılan ziynet eşyaları ve evlilik birliği devam ederken tarafların birbirlerine aldıkları takı vb hediyeler bağışlama hükümlerine tabidir. Bağışlama bir sözleşme olup 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun (TBK) 285…

Daha Fazla Oku

Usul esastan mukaddemdir

Hukukta kullanılan bir sözdür usul esastan mukaddemdir sözü ve usulün esastan önce geldiğini belirtir. Bu ilke gereğidir ki bazen sırf bu nedenle aslında haklı olduğumuz bir konuda haksız duruma düşeriz. Kazanılabilecek bir dava usulüne uygun açılmadığı ya da usulüne uygun devam ettirilmediği için kaybettiğimizde de bu ilke karşımıza çıkar. İşte bu yüzdendir ki hukukta sadece…

Daha Fazla Oku