AİHM, Mahkeme kararının iddia, başvuranın savunması ve hüküm fıkrasını gösterir şekilde gönderilmemesi nedeniyle başvurunun reddine karar vermiştir.

AİHM Mahkeme kararının iddia, başvuranın savunması ve hüküm fıkrasını gösterir şekilde gönderilmemesi nedeniyle başvurunun reddine karar vermiştir.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yeni bir dava işleme stratejisi başlatıyor.

AİHM Başkanı Robert Spano, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’ndeki konuşmasında: “Paradigma değişikliği zorunludur: ‘Önceliklilik’ politikamıza ağırlık vereceğiz. Etkisi fazla olan vakaların tespitine odaklanacağız. Artık işlenen dosya sayısı değil, önemli dosya işlemi ölçüt olacak”. diyerek etkisi fazla olacak davaların öncelikle görüleceğini belirtmiştir.

AYM’nin ihlal kararları için ‘yeniden yargılama’

Hukuk ve ekonomi alanında yürütülen reform çalışmalarının detayları netleşiyor. Ocak ayında meclise gelecek yargı paketinde AYMve AİHM kararları “yeniden yargılama” sebebi oluyor. Tutukluluk süreleri azalıyor.

AİHM Başvurusunda Süreç Nasıl İşliyor?

Somut olarak ihlale dair tüm evraklar incelenerek başvurunuz kabul edilebilirlik kriterlerine uygundur işleme alınmıştır, başvurularınızda şu numarayı kullanın şeklinde dosya numarası içeren bir mektup geliyor. Sonrasında hükümet savunması dostane çözüm önerisi gibi aşamalardan sonra olumlu yada olumsuz olarak sonuçlanıyor. Başta kabul edilebilirlik kriterlerine uygun görülmezse, reddedildi diye size posta ile bildirilmektedir. Süreç yavaş işliyor.