Avukat usulüne uygun şekilde müvekillinin yazılı talimatları ile işlem yaptığını, başka bir anlatımla özen ve hesap verme borcunu gereği gibi ifa ettiğini ispata elverişli delil sunmalıdır.

avukat usulüne uygun şekilde müvekillinin yazılı talimatları ile işlem yaptığını, başka bir anlatımla özen ve hesap verme borcunu gereği gibi ifa ettiğini ispata elverişli delil sunmalıdır.

İstanbul Barosu Fahiş Yargı Harçları ve Avukatlık Ruhsatnamesi için belirlenen 3.855,30 TL harcın iptali ile yürütmesinin durdurulması için Danıştay’da dava açtı.

İstanbul Barosu Fahiş Yargı Harçları ve Avukatlık Ruhsatnamesi için belirlenen 3.855,30 TL harcın iptali ile yürütmesinin durdurulması için Danıştay’da dava açtı.

Ankara İcra Daireleri Başkanlığı; Ankara İcra Müdürlüklerinde artık telefonlara memurlar değil doğrudan icra müdür yardımcıları bakacak ve cevaplar nitelikli olacak.

Ankara İcra Daireleri Başkanlığı tarafından alınan karar uyarınca, Ankara İcra Müdürlüklerinde artık telefonlara memurlar değil doğrudan icra müdür yardımcıları bakacak ve cevaplar nitelikli olacak.

Avukatlar İçin E-Tahsilat : IOS ve Android işletim sistemli akıllı cep telefonunuz ile her an her yerden (Haciz mahallinde, müvekkil işyerinde, Adliyede vs.) kredi kartı ile tahsilat işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Avukatlar İçin  E-Tahsilat : IOS ve Android işletim sistemli akıllı cep telefonunuz ile her an her yerden (Haciz mahallinde, müvekkil işyerinde, Adliyede vs.) kredi kartı ile tahsilat işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.