Ankara İcra Daireleri Başkanlığı; Ankara İcra Müdürlüklerinde artık telefonlara memurlar değil doğrudan icra müdür yardımcıları bakacak ve cevaplar nitelikli olacak.

Ankara İcra Daireleri Başkanlığı tarafından alınan karar uyarınca, Ankara İcra Müdürlüklerinde artık telefonlara memurlar değil doğrudan icra müdür yardımcıları bakacak ve cevaplar nitelikli olacak.

İcra takibinin başlatıldığı gün yapılan ödeme, takipten önce yapılan ödeme olarak kabul edilemeyecek olup takibin haklı olması nedeniyle borçlu, toplam borç üzerinden icra vekalet ücreti ve takip masraflarından sorumlu olur.

İcra takibinin başlatıldığı gün yapılan ödeme, takipten önce yapılan ödeme olarak kabul edilemeyecek olup takibin haklı olması nedeniyle borçlu, toplam borç üzerinden icra vekalet ücreti ve takip masraflarından sorumlu olur.

Kesinleşmesinden önce alacaklının dosyanın yetkili yere gönderilmesi talebinde bulunması geçerli olmakla birlikte yetkisizlik kararı kesinleşmeden icra dosyası yetkili yere gönderilemez.

Kesinleşmesinden önce alacaklının dosyanın yetkili yere gönderilmesi talebinde bulunması geçerli olmakla birlikte yetkisizlik kararı kesinleşmeden icra dosyası yetkili yere gönderilemez.

Üçüncü kişi haciz yapılan yerin borçluya ait olmadığı iddiasında ise icra müdürü tarafından beyanları zapta geçirilerek, İİK’nin 96. ve bunu izleyen maddelerdeki prosedürün uygulanmalıdır.

Üçüncü kişi haciz yapılan yerin borçluya ait olmadığı iddiasında ise icra müdürü tarafından beyanları zapta geçirilerek, İİK’nin 96. ve bunu izleyen maddelerdeki prosedürün uygulanmalıdır.

E-satış Yönetmeliği ve Tarifenin uygulanmasına İstanbul ve ilçelerinde 01.11.2022 tarihi itibarıyla ilanı yapılacak artırmalar hakkında başlanacaktır.

E-satış Yönetmeliği ve Tarifenin uygulanmasına İstanbul ve ilçelerinde 01.11.2022 tarihi itibarıyla ilanı yapılacak artırmalar hakkında başlanacaktır.

İcra memurunun alacaklı vekilinin haciz yapılmasına ilişkin isteminin yerine getirilmesi konusunda bir takdir yetkisi bulunmamaktadır.

İcra memurunun alacaklı vekilinin haciz yapılmasına ilişkin isteminin yerine getirilmesi konusunda bir takdir yetkisi bulunmamaktadır.

İcra müdürünün bir malın haczininin caiz olup olmadığı konusunda kural olarak takdir hakkı olmayıp, icra memuru alacaklının haciz talebini yerine getirmek zorundadır.

İcra müdürünün bir malın haczininin caiz olup olmadığı konusunda kural olarak takdir hakkı olmayıp, icra memuru alacaklının haciz talebini yerine getirmek zorundadır.

Ödeme belgesinde takip dayanağı senede açıkça atıf yapılması zorunlu olup, açıkça atıf yapıldığının kabulü için senedin, vade ve tanzim tarihleriyle miktarlarının belirtilmesi gereklidir.

İİK’nın 169/a maddesi uyarınca belgede takip dayanağı senede açıkça atıf yapılması zorunlu olup, açıkça atıf Devamını Oku

İtirazın iptali davasında icra dairesinin yetkisizliğine karar verilmiş olması ihtiyati haciz kararının kaldırılmasını gerektirmez.

İtirazın iptali davasında icra dairesinin yetkisizliğine karar verilmiş olması ihtiyati haciz kararının kaldırılmasını gerektirmez.