Anasayfa » #kira

Kiralayanın sözleşmeye aykırılık sebebiyle tahliye davası açabilmesi için, yazılı rıza olmadan taşınmazı alt kiraya veren kiracıya en az otuz gün süre vererek aykırılığın giderilmesini, aksi halde sözleşmeyi feshedeceğini yazılı olarak bildirmesi gerekir.

Kiralayanın sözleşmeye aykırılık sebebiyle tahliye davası açabilmesi için, yazılı rıza olmadan taşınmazı alt kiraya veren kiracıya en az otuz gün süre vererek aykırılığın giderilmesini, aksi halde sözleşmeyi feshedeceğini yazılı olarak bildirmesi gerekir.

Daha Fazla Oku

Kiracının evin eski ve bakımsız olmasına göre gerekli dikkat ve özeni göstermediği, ev sahibinin ise gerekli
bakım ve onarımlarını yaptırmayarak tehlikesiz bir şekilde hazır vaziyete getirmediği bu sebeple %50- 50 kusurlu oldukları…

Kiracının evin eski ve bakımsız olmasına göre gerekli dikkat ve özeni göstermediği, ev sahibinin ise gereklibakım ve onarımlarını yaptırmayarak tehlikesiz bir şekilde hazır vaziyete getirmediği bu sebeple %50- 50 kusurlu oldukları… Bina malikinin kusursuz sorumluluğundan kaynaklanan maddi ve manevi tazminat talebi “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : …BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ … HUKUK DAİRESİ Taraflar arasında ilk derece…

Daha Fazla Oku

Sözleşmede aylık kiranın her ay peşin ödeneceği kararlaştırılmışsa Yargıtay içtihatlarına göre en geç her ayın 3. günü akşamına kadar ödenmelidir.

Sözleşmede aylık kiranın her ay işlemeden peşin ödeneceği kararlaştırılmışsa aylık peşin ödeme şartı Yargıtay’ın içtihatlarına göre en geç her ayın 3. günü akşamına kadar ödenmelidir. İLGİLİ; ➡️ İhtiyaç Nedeniyle Tahliye İhtarname Örneği ➡️ Kiracının Tahliyesi Dava Dilekçe Örneği-Kira Borcunun Ödenmemesi Sebebiyle ➡️ Tahliye Taahhüdüne Dayalı Tahliye İcra Emrine İtiraz Dilekçe Örneği ➡️ Tahliye Taahhüdüne Dayalı Tahliye Davası Cevap Dilekçesi…

Daha Fazla Oku

Sözleşemede kira bedelinin yıl sonunda ödeneceği – Kira bedellerinin aylık olarak tahsilinin talep edilmesi – Buna itiraz edilmemiş olmakla, kira bedelinin ödeme zamanının taraflar arasında kesinleştiği…

Sözleşemede kira bedelinin yıl sonunda ödeneceği – Kira bedellerinin aylık olarak tahsilinin talep edilmesi – Buna itiraz edilmemiş olmakla, kira bedelinin ödeme zamanının taraflar arasında kesinleştiği…

Daha Fazla Oku