Anasayfa » #tahliye

Kiralanan tahliye edildiğinden konusuz kalan tahliye davası hakkında karar verilmesine yer olmadığına, davanın açıldığı tarihteki tarafların haklılık durumuna göre yargılama giderlerine hükmedilmesine karar  verilmesi gerekir.

Kiralanan tahliye edildiğinden konusuz kalan tahliye davası hakkında karar verilmesine yer olmadığına, davanın açıldığı tarihteki tarafların haklılık durumuna göre yargılama giderlerine hükmedilmesine karar  verilmesi gerekir.

Daha Fazla Oku

Kiracının aidat borcunu ödememesi nedeniyle TBK m. 315 gereğince açılan kira sözleşmesinin feshi ve tahliye davasında, kiralanan taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi kesin/münhasır yetkili değildir, hâkim re’sen yetkisizlik kararı veremez.

Kiracının aidat borcunu ödememesi nedeniyle TBK m. 315 gereğince açılan kira sözleşmesinin feshi ve tahliye davasında, kiralanan taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi kesin/münhasır yetkili değildir, hâkim re’sen yetkisizlik kararı veremez.

Daha Fazla Oku

Türk Borçlar Kanunu’nun 316.maddesinde belirtilen otuz gün süreli eski hale getirme ihtarnamesinin sadece kiracılara gönderilmesi gerektiği, kiralananı fuzuli işgal eden için ihtar gönderilmeden tahliye istenebileceği…

Türk Borçlar Kanunu’nun 316.maddesinde belirtilen otuz gün süreli eski hale getirme ihtarnamesinin sadece kiracılara gönderilmesi gerektiği, kiralananı fuzuli işgal eden için ihtar gönderilmeden tahliye istenebileceği…

Daha Fazla Oku

Kiracı, kiralananı kendisinin ileri sürdüğü tarihte tahliye ettiğini ispatlayamazsa, kiralayanın bildirdiği tahliye tarihine itibar olunmalıdır.

Kiracı, kiralananı kendisinin ileri sürdüğü tarihte tahliye ettiğini ispatlayamazsa, kiralayanın bildirdiği tahliye tarihine itibar olunmalıdır. Tebliğ edilemeyen feshi ihbar, kira akdini sonlandıran İİK’nın 269/c maddesinin 1. fıkrasında yazılı belgelerden kabul edilemez. Kiralayan anahtarı almaktan kaçınırsa, kiracının yapması gereken, mahkemeden bu yolda tevdi mahalli tayinini isteyip, tayin edilecek yere anahtarı teslim etmek ve durumu kiralayana bildirmektir….

Daha Fazla Oku

Kira sözleşmesindeki “kiracı daireyi kontrat bitiminden önce boşaltmak isterse en az 1 ay önceden mal sahibine bildirmek zorundadır, aksi halde bir aylık kira bedelini mal sahibine ödeyecektir.” şeklindeki düzenleme kiracıyı bağlamaz.

Kira Sözleşmesindeki “kiracı daireyi kontrat bitiminden önce boşaltmak isterse en az 1 ay önceden mal sahibine bildirmek zorundadır, aksi halde bir aylık kira bedelini mal sahibine ödeyecektir.” Sşeklindeki düzenleme kiracıyı bağlamaz.

Daha Fazla Oku

Kiralananın, sözleşmedeki devir yasağına rağmen davalıya devredildiğinin anlaşılması karşısında, Mahkemece fuzuli işgalci durumunda bulunan davalının kiralanandan tahliyesine karar verilmesi gerekir.

Kira Sözleşmesi- Devir Yasağı – Tahliye Kiralananın, sözleşmedeki devir yasağına rağmen davalıya devredildiğinin anlaşılması karşısında, Mahkemece fuzuli işgalci durumunda bulunan davalının kiralanandan tahliyesine karar verilmesi gerekir. İLGİLİ: ➡️ Tahliye taahhüdüne dayalı icra takiplerinde, dayanak tahliye taahhüdünün adi yazılı olması halinde imzaya ve tarihe açıkça itiraz edilmesi gerekir. ➡️ Tahliye Taahhüdüne Dayalı Tahliye İcra Emrine İtiraz Dilekçe…

Daha Fazla Oku