Anasayfa » #Taleple Bağlılık İlkesi

Davacı tarafından yıllık artış yapılması talep edilmediği halde, talebi aşacak şekilde nafakanın ileri ki yıllarda yıllık ÜFE oranında artış uygulamasına karar verilmesi yasaya aykırıdır.

Davacı tarafından yıllık artış yapılması talep edilmediği halde, talebi aşacak şekilde nafakanın ileri ki yıllarda yıllık ÜFE oranında artış uygulamasına karar verilmesi yasaya aykırıdır.

Daha Fazla Oku

Dava dilekçesinde yol ve yemek ücretine yönelik bir talep yoksa hakim talep ile bağlı olup talepten fazlaya hükmedemez.

Davacı dava dilekçesinde işverence yemek ve yol hizmeti sunulduğuna dair beyanda bulunmamış; mahkemece, tanık anlatımı doğrultusunda yemek ve yol bedeli ücretinin tazminata esas ücrete dahil edilerek hesaplama yapılmış olan bilirkişi raporuna itibar edilmiştir. Ne var ki; davacının dava dilekçesinde yol ve yemek ücretinin giydirilmiş ücrete dahil edilmesine yönelik bir talebi bulunmamaktadır.

Hakim talep ile bağlı olup talepten fazlaya hükmedemez.

Daha Fazla Oku

Taleple bağlılık ilkesi Nedir?

6100 sayılı HMK’nın 26. maddesinde;
“(1) Hâkim, tarafların talep sonuçlarıyla bağlıdır; ondan fazlasına veya başka bir şeye karar veremez. Duruma göre, talep sonucundan daha azına karar verebilir.
(2) Hâkimin, tarafların talebiyle bağlı olmadığına ilişkin kanun hükümleri saklıdır.” şeklinde düzenlenmiştir.
Taleple bağlılık ilkesi uyarınca, dava konusunu (müddeabihi) davacı belirler. Mahkeme ancak davacı tarafından belirlenen konuda karar verebilir. Davacının talep etmediği bir şey hakkında karar verilemez. Mahkemece talepten daha azına karar verilebilir ise de dava sonucunda kurulacak hükmün sınırını, tarafların karara bağlanmasını istediği talep sonucu belirler. Bu nedenle talep sonucu yeterince açık değilse hâkimin davayı aydınlatma ödevi (HMK m. 31) kapsamında açık olmayan talep sonucunu açıklatması gerekir.

Daha Fazla Oku