Anasayfa » #TBK 420. Madde

İşçiden, iş sözleşmesi devam ederken alınmış olan makbuz ve ibranamede ödendiği belirtilen kıdem tazminatının; banka kaydı, makbuz veya benzeri ödeme kayıtları ile ispatlanması gerekir.

Karar İçeriği Hukuk Genel Kurulu          2015/3254 E.  ,  2019/399 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :İş Mahkemesi Taraflar arasındaki “işçilik alacağı” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda Bakırköy 7. İş Mahkemesince davanın kısmen kabulüne dair verilen 23.05.2013 tarihli ve 2010/340 E. 2013/356 K. sayılı kararın taraf vekillerince temyizi üzerine Yargıtay 22. Hukuk Dairesinin 16.12.2014 tarihli ve 2014/27384 E.-…

Daha Fazla Oku