Anasayfa » #TBK Madde 207/2

Fatura Tek Başına Alacağın Varlığına Delil Olmaz.Dosyaya İbraz Edilen Faturalar Malın Teslim Edildiğini Göstermeyecek Olup Davacının Yasal Delillerle Teslim Olgusunu İspat Etmesi Gerekir.

Fatura tek başına alacağın varlığına delil olmaz ve yine davalının da söz konusu faturaların altında yer alan teslim alan kısmında imzası bulunmamaktadır.

Bu durumda dava konusu ürünlerin teslimi hukuki bir işlem olup, ancak TMK 6. ve HMK. 190 ve 200 maddeleri gereği yazılı delillerle ispat edilebilir.

Daha Fazla Oku

Alıcı tatafından veresiye satış kabul edildiğinde fatura üzerinde kapalı/ açık fatura incelemesine gerek olmayıp alıcı aynı anda ifa karinesinden yararlanamayacağından satış bedelini tamamen ödediğini ispatlamalıdır.

Veresiye satışı kabul eden davalı TBK m.207/2’de yer alan aynı anda ifa karinesinden yararlanamaz. Satış bedelini tamamen ödediğini kendisinin ispatlaması gerekir. Davalı veresiye satışı kabul ettiğinden, fatura üzerinde kapalı/ açık fatura incelemesi yapılmasına da gerek yoktur.

Daha Fazla Oku