Anasayfa » #TBK Madde 207

Çek keşidecisinin satım konusu malları aldığı kabul edildiğinden
dava konusu çeklerin avans olarak verildiğini, malları teslim almadığını çek keşidecisinin ispatlaması gerekir.

Çek bir ödeme vasıtasıdır. Alım satım ilişkisinde asıl olan peşin satıştır. Buna göre çek keşidecisinin satım konusu malları aldığı kabul edilmelidir
Dava konusu çeklerin avans olarak verildiğini,malları teslim almadığını çek keşidecisinin ispatlaması gerekir.

Daha Fazla Oku

Alıcı tatafından veresiye satış kabul edildiğinde fatura üzerinde kapalı/ açık fatura incelemesine gerek olmayıp alıcı aynı anda ifa karinesinden yararlanamayacağından satış bedelini tamamen ödediğini ispatlamalıdır.

Veresiye satışı kabul eden davalı TBK m.207/2’de yer alan aynı anda ifa karinesinden yararlanamaz. Satış bedelini tamamen ödediğini kendisinin ispatlaması gerekir. Davalı veresiye satışı kabul ettiğinden, fatura üzerinde kapalı/ açık fatura incelemesi yapılmasına da gerek yoktur.

Daha Fazla Oku

Fatura tek başına alacağın varlığına delil olmayıp malın teslim edildiği yazılı delillerle ispatlanmalıdır.

Fatura tek başına alacağın varlığına delil olmaz ve yine davalının da söz konusu faturaların altında yer alan teslim alan kısmında imzası bulunmamaktadır.

Bu durumda dava konusu ürünlerin teslimi hukuki bir işlem olup, ancak TMK 6. ve HMK. 190 ve 200 maddeleri gereği yazılı delillerle ispat edilebilir.

Daha Fazla Oku

Çek bir ödeme vasıtası olup çek keşidecisinin satım konusu malları teslim aldığı kabul edilmeli, çeklerin avans olarak verildiğini, malları teslim almadığını çek keşidecisi ispatlamalıdır.

Çek, bir ödeme aracıdır.

TBK.’nın 207. maddesinin ikinci fıkrasında da asıl olanın peşin satış olduğu düzenlenmiştir. Buna göre davacının malları teslim aldığının kabulü gerekir.

Dava konusu çekleri avans olarak verdiğini, çekler bedeli kadar malları teslim almadığını iddia eden davacının, bu iddialarını yazılı delillerle ispat etmesi gerekmektedir.

Daha Fazla Oku