Anasayfa » #Tüketici Mahkemesi

Ekspertiz raporu veren servise karşı açılacak davada tüketici mahkemesi görevlidir.

Ekspertiz raporu veren servise karşı açılacak davada tüketici mahkemesi görevlidir. Hukuk Genel Kurulu          2013/1203 E.  ,  2014/442 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : Ankara 10. Asliye Hukuk MahkemesiTARİHİ : 27/06/2012NUMARASI : 2012/310-2012/310 Taraflar arasındaki “maddi tazminat” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Ankara 10. Asliye Hukuk Mahkemesince davanın kısmen kabul ve kısmen reddine dair verilen 14.06.2011…

Daha Fazla Oku

Otoyolu işleten hizmet sağlayıcı; otoyoldan geçiş yapan araç sahibi tüketici konumundadır. Taraflar arasındaki hukuki ilişki tüketici ilişkisi olup, ticari dava olmadığından arabuluculuğa gidilmesi dava şartı değildir.

Otoyolu işleten hizmet sağlayıcı; otoyoldan geçiş yapan araç sahibi tüketici konumundadır. Taraflar arasındaki hukuki ilişki tüketici ilişkisi olup, ticari dava olmadığından arabuluculuğa gidilmesi dava şartı değildir.

Daha Fazla Oku

Tüketici Hakem Heyetine başvuru zorunlu olan alacak için icra takibi yapılması ve icra takibine itiraz edilmesi halinde itirazın iptali istemiyle tüketici hakem heyetine ve tüketici mahkemesine başvurulamaz.

Tüketici Hakem Heyetine müracaat etmeden ilamsız icra takibi yapmakta tüketicinin hukuki yararı yoktur. Bu durumda tüketici hakem heyetine müracaat edilip uyuşmazlıkla ilgili olarak bir karar almadan icra takibi yapılamayacağı gibi, tüketici mahkemesinde de dava açılamaz.

Daha Fazla Oku

Doktor (özel hastane) tarafından yapılan muayene sonucu tedavi için kullanılan ilacın vücutta meydana getirdiği zararlar nedeniyle maddi ve manevi tazminat davasında Tüketici Mahkemesi görevlidir.

doktor tarafından yapılan muayene sonucu tedavi için kullanılan ilacın vücutta meydana getirdiği zararlar nedeniyle maddi ve manevi zarara uğradıklarını ileri sürerek eldeki davayı açmıştır. Davacı ile davalı arasındaki ilişki vekalet sözleşmesi niteliğindedir ve dairemizin öteden beri değişmeyen uygulaması da bu yöndedir. Vekalet sözleşmesi ise 28.5.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6502 sayılı yasa kapsamına alınmış olup, 28.5.2014 tarihinden önce açılan davalarda, açıldığı tarihte görevli olan mahkemeler görevlidir.

Daha Fazla Oku