Anasayfa » #Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Madde 47/4

Kampanyalı satışlarda satıcı ve sağlayıcının yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde tüketici cayma hakkını kullanmakta 14 günlük süreyele bağlı değildir.

6502 sayılı kanunun 47. maddesinin

4. fıkrasında mal ve hizmetin sunulduğunun satıcı ve sağlayıcı tarafından ispat edilmesi gerektiği,

6. fıkrasında ise satıcı ve sağlayıcının yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde tüketicinin cayma hakkını kullanmakta 14 günlük süreye bağlı olmadığı açıkça belirtilmiş olup mahkemece bu hususlar değerlendirilmeden 14 günlük süre içerisinde cayma hakkı kullanılmadığından bahisle davanın reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

Daha Fazla Oku