Anasayfa » #Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun Madde 73

Havaleden kaynaklanan uyuşmazlıklarla ilgili hukuk davaları ticari davaladan olup görevli mahkeme asliye ticaret mahkemesidir.

Dava tarihinde yürürlükte olan 6100 sayılı TTK’nın 4/(1)-c maddesi uyarınca, havaleden kaynaklanan uyuşmazlıklardan doğan hukuk davaları ticari davalardan olup dava;
dava tarihinde yürürlükte bulunan 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 73. maddesinde düzenlenen ve tüketici mahkemelerinin görevinde bulunan davalardan değildir.

Daha Fazla Oku

Araç alım-satım sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıkların tüketici mahkemelerinde görülebilmesi için taraflardan birinin tüketici, diğerinin de satıcı yada sağlayıcı olması gerekir.

Araç alım-satımının mesleki faailiyet kapsamında yapılmadığı açık olup, davalı 6502 sayılı yasada tanımlanan satıcı sıfatını taşımamaktadır. Satış sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıkların 6502 sayılı yasa kapsamında olması için mutlak surette taraflardan en az birisinin satıcı vasfını taşıması gerekir.

Daha Fazla Oku