Anasayfa » #Tüketicinin Seçimlik Hakları

Sıfır Olarak Satın Alınan Aracın dört Kapısının da Sökülüp Takılması – Gizli Ayıp – Tüketicinin Seçimlik Hakları

Sıfır olarak satın alınan aracın dört kapısının da sökülüp takılması  aracın ekonomik değerini düşüren gizli ayıp niteliğindedir. Davacı seçimlik haklarından aracın ayıpsız benzeri ile değiştirilmesini talep edebilir. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi          2022/5724 E.  ,  2022/7775 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : VAN BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 2. HUKUK DAİRESİİLK DERECE MAHKEMESİ : VAN 2. ASLİYE HUKUK…

Daha Fazla Oku

Bağlı Kredi-Tüketicinin Seçimlik Hakları-Bankanın Sorumluluğu-Hukuk Genel Kurulu Kararı

Bağlı kredi, kredi verenin, tüketici kredisini belirli marka bir mal veya hizmet satın alınması ya da belirli bir satıcı veya sağlayıcı ile yapılacak satış sözleşmesi şartı ile vermesi durumunda satılan malın veya hizmetin hiç ya da zamanında teslim veya ifa edilmemesi hâlinde kredi verenin sorumlu olduğu kredi türüdür. Bu tanım yürürlük tarihi itibariyle uyuşmazlıkta uygulanması gereken 4077 sayılı TKHK’nın 4822 sayılı Kanunla değişik 10/5. maddesinde yer almaktadır.

Daha Fazla Oku