Anasayfa » #Türkçe Bilmeyen Sanığın Tercüman ve Müdafi olmadan ifadesinin alınması

Gizli Soruşturmacı-Kolluk görevlilerinin savcı tarafından yapılan yazılı veya sözlü bir görevlendirme bulunmaksızın olaya el koyup delil toplama faaliyetine girişmeleri- Hukuka Aykırı Arama El Koyma İşlemleri-Türkçe Bilmeyen Sanığın Tercüman ve Müdafi olmadan ifadesinin alınması.

Gizli soruşturmacı görevlendirilmesi” başlıklı CMK’nın 139. maddesi;
“(1) (Değişik: 21/2/2014–6526/13 md.) Soruşturma konusu suçun işlendiği hususunda somut delillere dayanan kuvvetli şüphe sebeplerinin bulunması ve başka surette delil elde edilememesi hâlinde, kamu görevlileri gizli soruşturmacı olarak görevlendirilebilir. Bu madde uyarınca yapılacak görevlendirmeye hâkim tarafından karar verilir.

Daha Fazla Oku