Anasayfa » #Tüzel Kişinin Ticareti terk halinde bildirim yükümlülüğü var mı

Ticareti terk halinde İİK’nun 44. Maddesindeki mal beyanında bulunma gerçek kişi tacirlere yönelik bir yükümlülük olup ticaret şirketlerini kapsmamaktadır.

2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu 44. maddesinde; ticareti terk eden bir tacirin onbeş gün içinde keyfiyeti kayıtlı bulunduğu ticaret siciline bildirmeye ve bütün aktif ve pasifi ile alacaklılarının isim ve adreslerini gösteren bir mal beyanında bulunmaya mecbur olduğu, bu durumun ticaret sicili memurluğunca ticaret sicili ilanlarının yayınlandığı gazetede ve alacaklıların bulunduğu yerlerde ilan olunacağı kuralına yer verilmiştir.

Daha Fazla Oku