Anasayfa » #tüzük

Usulsüz Tebligat Sonucu Verilen Karar Hukuken Kesinleşmiş Kabul Edilemez, Kesinleşme Şerhi de Hukuki Sonuç Doğurmaz.

HUMK 73. md. gereğince taraflar usulüne uygun olarak iddia ve savunma için mahkemeye çağrılmadıkça mahkemece karar verilemez. Davacının adres araştırmasının Tebligat Kanunu ve tüzük hükümlerine uygun olarak yapılmadığı anlaşıldığından mahkeme kararının hukuken kesinleşmiş olduğu kabul edilemez ve mahkemece verilen kesinleşme şerhide bu nedenle hukuki sonuç yaratmaz.

Daha Fazla Oku