Çok Okunanlar

All
kira-sozlesmesi
ceza-hukuku
bosanma-hukuku

Boşanma Hukuku

Sırf boşanmayı sağlayabilmek için mali gücünün üzerinde bir yükümlülüğü üstlenen kişinin sonradan bunun kaldırılmasını-azaltılmasını istemesi iyiniyetle bağdaşmasa da hakkaniyet doğrultusunda yeni bir uyarlama yapılabilir. 01
02
Davacı tarafından yıllık artış yapılması talep edilmediği halde, talebi aşacak şekilde nafakanın ileri ki yıllarda yıllık ÜFE oranında artış uygulamasına karar verilmesi yasaya aykırıdır.
03
Tasarrufun İptali Davaları ile Muvazaaya Dayalı İptal Davaları Arasındaki Farklar
04
Kişisel ilişkiye dair ilâmların maddî anlamda kesin hüküm teşkil etmeyip koşulların değişmesi halinde her zaman kişisel ilişkinin değiştirilmesinin talep edilebileceği…
05
Eşler arasındaki mal rejiminin kurulması, değiştirilmesi, önceki rejimin tasfiyesi halinde, üçüncü kişi olan alacaklı hakkını alabilmek için dava dava açabilir.
06
Nafaka miktarının artırılması konusunda TÜİK’in yayınladığı Yıllık ÜFE Oranı, artış tarihi olarak da “kararın kesinleştiği tarih” benimsenmektedir.
07
Dava açıldıktan sonra dünyaya gelen çocuk için, doğduğu tarihten itibaren tedbir nafakasına, boşanma kararının kesinleştiği tarihten itibaren iştirak nafakasına hükmedilmesi gerekir.
08
Babanın cezaevinde tutuklu veya hükümlü olması kural olarak çocukla kişisel ilişki kurmasına engel değildir.

Kategoriler

Sayfalar