Çok Okunanlar

Çok Okunanlar

All
kira-sozlesmesi
ceza-hukuku
bosanma-hukuku

Kategoriler

Boşanma Hukuku

Boşanmanın kesinleşmesinden sonra varlığı anlaşılan vakıaya dayalı dava genel hükümlere tabi olup Asliye Hukuk Mahkemesinde görülmelidir. 01
02
Evliliğin Boşanma Aşamasında Ölüm Nedeniyle Sona Ermesiyle Sağ Kalan Eş Mirasçı Sıfatını Kazanır mı?
03
Boşanma Davasında Kişilik Haklarının İhlali Sayılmayan ve Manevi Tazminat Gerektirmeyen Haller
04
HGK; eşlerin ekonomik güçlerinin birbirine yakın olması durumu söz konusu ise bu durumda geçici tedbir nafakası verme zorunluluğunun ortadan kalkacağı söylenebilir.
05
Mal rejimi boşanma davasının açıldığı tarih itibarıyla sona erdiğinden boşanma davasından sonra edinilen mallar mal paylaşımına dahil edilmezler.
06
Erkeğin istinaf talebinde bulunup kadının istinaf talebinde bulunmadığı durumda; istinaf eden aleyhine olacak şekilde erkeğe yeni kusur eklenmesi doğru değildir.
07
Boşanma Davası Nasıl Açılır?
08
Değer artış payı alacağı

Sayfalar