Anasayfa » Boşanma Hukuku

Boşanma Hukuku

Boşanma Hukuku

Sayfa, boşanma davasının çeşitli yönleri hakkında bilgi arayan okuyucular için yararlı olan, boşanma hukuku ile ilgili konuların kapsamlı bir listesini içermektedir.

İlgili makalelere ve örnek belgelere, veya pratik kaynaklara erişmek isteyen ve belirli konuları daha fazla araştırmak okuyucular için faydalıdır.

➡️ Yargıtay Kararları Işığında Boşanma Davasında En Çok Sorulan Sorular ve Cevapları

➡️ Boşanma Davaları Hakkında  10 Popüler Soru ve Cevabı!

Anlaşmalı Boşanma Davası

Boşanma Hukuku Dilekçe Örnekleri

Çekişmeli Boşanma Davaları

Boşanma Davası Nasıl Açılır? 

Anlaşmalı boşanma davasından feragat, dava tarihinden önceki olayların affedildiği anlamına gelir mi?

Boşanma davalarında nafaka miktarı neye göre belirlenir?

Nafaka artırım davasının açılması belli bir zaman geçmesine bağlı mıdır?

Nafaka Artırımı Dava Dilekçesi Örneği

Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Boşanma davası hangi mahkemede açılır?

Boşanma davasında  mahkeme masraflarını kim öder?

Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Boşanma davasında; kusurlu davranışların ilkini hangi eşin gerçekleştirdiğinin, kusurların ağırlığının belirlenmesinde sonuca etkisi var mı?

 • Kusurlu davranışların ilkini hangi eşin gerçekleştirdiği olgusunun da kusurların ağırlığının belirlenmesinde sonuca etkisi yoktur. Bir başka ifade ile eşlerden birinin gerçekleştirdiği kusurlu bir eylemin diğer eşe de kusurlu eylemde bulunma hakkı vermez.
 • Hukuk Genel Kurulu 2017/2667 E.  ,  2021/413 K.

Param yok nasıl boşanma davası açabilirim?

 • Param yok nasıl boşanma davası açabilirim” diye soruyorsanız, avukatsız anlaşmalı boşanma davası açmakta kesin kararlıysanız, maddi durumunuzun iyi olmadığını gerekli evraklar ile belgelendirmeniz koşuluyla  bulunduğunuz bölgedeki baroya giderek dava açmak istediğinizi söyleyebilirsiniz.

Boşanma davasında mahkeme masrafları nelerdir, ne kadar tutar?

Boşanma davasında davayı ilk açan daha avantajlı mıdır?

 • Boşanma davası kimim ilk önce açtığının bir önemi bulunmamaktadır. Boşanma davasında hakim tarafından eşlerin kusur durumuna göre karar verilmektedir.

Boşandıktan sonra hemen evlenebilir mi?

Boşanma davasında kadının hakları nelerdir?

Boşanma davasında avukat tutulması gerekli midir?

 • Boşanma davasında avukat tutmak gerekli değildir. Ancak avukatsız davanın takibi zor olup hak kaybına uğramamak için davanın avukatla takibi daha iyi olacaktır.

Anlaşmalı boşanma davasının şartları nelerdir?

Boşanma davasında aldatma nasıl ispat edilir?

Günlük Boşanma Davasında Delil Olarak Kullanılabilir mi?

 • Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 25.09.2002 tarih ve E. 2002/2-617 K. 2002/648 sayılı kararında, eşlerden birinin tuttuğu günlüğün diğer eş tarafından delil olarak kullanılabileceği kabul edilmiştir

Boşanma davasında Ses kayıtları, Videolar, Facebook, Whatsapp mesajları delil sayılır mı?

Çocuğun velayeti nasıl ve kime verilir?

 • Boşanma davasında çoçuğun velayeti hakim tarafından çoçuğun üstün yararı gözetilerek verilir.
 • Çocuğun üstün yararını belirlerken; onun bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlaki ve toplumsal gelişiminin sağlanması amacının gözetilmesi gereklidir.
 • Ana ve babanın yararları; boşanmadaki kusurları, ahlaki değer yargıları, sosyal konumları gibi durumları, çocuğun üstün yararını etkilemediği ölçüde göz önünde tutulur. Velâyet düzenlemesi kamu düzenine ilişkin olup, re’sen araştırma ilkesi geçerlidir. Bu nedenle yargılama sırasında meydana gelen gelişmelerin bile göz önünde tutulması gerekir. Tarafların davayı kabulü de tek başına hukuki sonuç doğurmaz.
 • Velâyet ve kişisel ilişki düzenlenirken; göz önünde tutulması gereken temel ilke, çocuğun “Üstün yararıdır” (Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme md.3;
 • Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2021/9109 E.  ,  2021/8993 K.

Aile konutu şerhi nedir?

Boşanma davasında maddi ve manevi tazminat talep edilebilir mi?

Boşanmada mal paylaşımı nasıl yapılır?

Boşanmada mahkeme masraflarını kim öder?

Mal Ayrılığı Rejimi Nedir?

Mal rejiminin tasfiyesinde;tasfiye konusu malın değeri nasıl belirlenir?

Şirket Hissesi Kişisel Mal mıdır?

Ticari İşletme ve Geliri Kişisel Mal mıdır?

Yasal Mal Rejimi-Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi Nedir?

Babanın cezaevinde tutuklu veya hükümlü olması kural olarak çocukla kişisel ilişki kurmasına engel midir?

Darp raporu nasıl alınır?

Çocuğa ödenen iştirak nafakası kaç yaşına kadar devam eder?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir