Eşlerin Boşanma Davası Sırasında Barışması- Tekrar Şiddet Yaşanması- Af olgusu- Maddi-Manevi Tazminat Talebi;

Eşlerin boşanma davası sırasında barışması- Tekrar şiddet yaşanması- Davanın yenilemesi- Af olgusu-Maddi-manevi tazminat talebi;

Hakim, ret ile sonuçlanan boşanma davasında belirlenen kusur ile bağlı olup, “aynı döneme ilişkin” yeniden bir kusur belirlemesi yaparak nafaka ve tazminatlara ilişkin karar veremez.

Hakim, ret ile sonuçlanan boşanma davasında belirlenen kusur ile bağlı olup, “aynı döneme ilişkin” yeniden bir kusur belirlemesi yaparak nafaka ve tazminatlara ilişkin karar veremez.

Anlaşmalı boşanma protokolünde, tarafların her ne suretle olursa olsun nafaka talebinde bulunamayacaklarının kararlaştırılması – Daha sonra iştirak nafakası talep etmeye engel teşkil etmeyeceği…

Anlaşmalı boşanma protokolünde, tarafların her ne suretle olursa olsun nafaka talebinde bulunamayacaklarının kararlaştırılması –  Daha sonra iştirak nafakası talep etmeye engel teşkil etmeyeceği…

Eşler anlaşmalı olarak boşansalar bile tarafların ekonomik ve sosyal durumlarında boşanma davasından sonra olağanüstü bir değişiklik olursa nafakanın artırılması talep edilebilir.

Eşler anlaşmalı olarak boşansalar bile tarafların ekonomik ve sosyal durumlarında boşanma davasından sonra olağanüstü bir değişiklik olursa nafakanın artırılması talep edilebilir.

AYM; çocuğun velayeti salt “yaşı küçükse anne bakımına muhtaçtır” gerekçesiyle anneye bırakılamaz. Çocuğun üstün yararı tespit edildikten sonra, gerekçelendirilmiş bir karar ile velayete hükmedilmesi gerekir.

Çocuğun velayeti salt “yaşı küçükse anne bakımına muhtaçtır” gerekçesiyle  anneye bırakılamayacağı… Çocuğun üstün yararı tespit edildikten sonra, gerekçelendirilmiş bir karar ile velayete hükmedilmesi gerektiği…

Cevap dilekçesi vermeyen eş, ıslahla yoksulluk nafakası talep edebilir mi?

HMK’nın 128. maddesiyle “Süresi içinde cevap dilekçesi vermemiş olan davalı, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkâr etmiş sayılır.” hükmü düzenleme altına alınmıştır. Bu hâlde, ispat yükü tamamen davacıya düşmekle davacı, dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaları ispat etmek zorundadır.