Anasayfa » BOŞANMA HUKUKU

Sırf boşanmayı sağlayabilmek için mali gücünün üzerinde bir yükümlülüğü üstlenen kişinin sonradan bunun kaldırılmasını-azaltılmasını istemesi iyiniyetle bağdaşmasa da hakkaniyet doğrultusunda yeni bir uyarlama yapılabilir.

Sırf boşanmayı sağlayabilmek için mali gücünün üzerinde bir yükümlülüğü üstlenen kişinin sonradan bunun kaldırılmasını-azaltılmasını istemesi iyiniyetle bağdaşmasa da  hakkaniyet doğrultusunda yeni bir uyarlama yapılabilir.

Daha Fazla Oku

Davacı tarafından yıllık artış yapılması talep edilmediği halde, talebi aşacak şekilde nafakanın ileri ki yıllarda yıllık ÜFE oranında artış uygulamasına karar verilmesi yasaya aykırıdır.

Davacı tarafından yıllık artış yapılması talep edilmediği halde, talebi aşacak şekilde nafakanın ileri ki yıllarda yıllık ÜFE oranında artış uygulamasına karar verilmesi yasaya aykırıdır.

Daha Fazla Oku

Eşler arasındaki mal rejiminin kurulması, değiştirilmesi, önceki rejimin tasfiyesi halinde, üçüncü kişi olan alacaklı hakkını alabilmek için dava dava açabilir.

Eşler arasındaki mal rejiminin kurulması, değiştirilmesi, önceki rejimin tasfiyesi halinde, üçüncü kişi olan alacaklı hakkını alabilmek için dava dava açabilir. ➡️ Anlaşmalı boşanma protokolünde “Tarafların birbirlerinden başkaca maddi ve manevi tazminat talepleri bulunmamaktadır.” şeklindeki ifade boşanmanın fer’i niteliğindeki alacaklar için geçerli olup sonradan mal rejiminin tasfiyesinden kaynaklı talepte bulunulmasına engel midir? (Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2019/8-335E, 2022/850K,…

Daha Fazla Oku

Boşanma davasında kadın hakkında sosyal ve ekonomik durum araştırması yapılmadan karar verilmesi – Kadının çalışıp çalışmadığı, gelir getiren mal varlığının bulunup, bulunmadığının araştırılması gerektiği…

Boşanma davasında kadın hakkında sosyal ve ekonomik durum araştırması yapılmadan karar verilmesi – Kadının çalışıp çalışmadığı, gelir getiren mal varlığının bulunup, bulunmadığının araştırılması gerektiği…

Daha Fazla Oku

Boşanmada, erkeğin telefonda başka kadınlarla görüştüğü vakıasına dayanıldığında, telefon numarası kayıtlarının bilirkişi marifeti ile dökümü yaptırılmalı ve sıklıkla görüştüğü numaraların kime ait olduğu araştırılmalıdır.

Boşanmada, erkeğin telefonda başka kadınlarla görüştüğü vakıasına dayanıldığında, telefon numarası kayıtlarının bilirkişi marifeti ile dökümü yaptırılmalı ve sıklıkla görüştüğü numaraların kime ait olduğu araştırılmalıdır.

Daha Fazla Oku

Boşanmadan sonra açılacak nafaka davaları için özel seçimlik yetki kuralı düzenlenmiş olup nafaka alacaklarında borçlunun ikametgahı dışında davacı alacaklının ikametgahında da takip yapılabilir.

Boşanmadan sonra açılacak nafaka davaları için özel seçimlik yetki kuralı düzenlenmiş olup nafaka alacaklarında borçlunun ikametgahı dışında davacı alacaklının ikametgahında da takip yapılabilir.

Daha Fazla Oku