Haksız azledildiğini ileri süren ancak yazılı ücret sözleşmesi yapmamış avukatın Avukatlık Kanunu 164. madde kapsamındaki vekalet ücreti talebi belirsiz alacak davasına konu edilebilir.

Haksız azledildiğini ileri süren ancak yazılı ücret sözleşmesi yapmamış avukatın Avukatlık Kanunu 164. madde kapsamındaki vekalet ücreti talebi belirsiz alacak davasına konu edilebilir.

İtirazın İptali Davası

İİK’nın 67/1. maddesi uyarınca itirazın iptali davası bir süreye tabi olup alacaklı, bu davayı, itirazın kendisine (varsa, vekiline) tebliği tarihinden itibaren bir yıl içinde açabilir.

İtirazın Kaldırılması – İcra inkâr tazminatı, vekâlet ücreti ile yargılama gideri için borçluya icra emri gönderilmemesi – Tahsil harcının hesabı

İcra inkâr tazminatı, vekâlet ücreti ile yargılama gideri için borçluya icra emri gönderilmemesi ve alacaklının bu alacak kalemlerinin tahsili yönünde talepte bulunmaması halinde tahsil harcının hesabında bu alacak kalemleri dahil edilir mi?

Anayasa Mahkemesi; İYUK’nun 13’üncü maddesinde yazılı süreler zararın meydana geldiği tarihten değil, zararın meydana gelmesinde idarenin hizmet kusurunun olabileceğinin öğrenildiği tarihten başlar.

Anayasa Mahkemesi;  İYUK’nun 13’üncü maddesinde yazılı süreler zararın meydana geldiği tarihten değil, zararın meydana gelmesinde idarenin hizmet kusurunun olabileceğinin öğrenildiği tarihten başlar.

Mağdurun banka hesabına girerek cep bank yoluyla nakit avans çekmek ve internet bankacılığı yoluyla para transfer etmekten, “bilişim suretiyle hırsızlık” suçunu oluşturur.

Mağdurun banka hesabına girerek cep bank yoluyla nakit avans çekmek ve internet bankacılığı yoluyla para transfer etmekten, “bilişim suretiyle hırsızlık” suçunu oluşturur.

Tapu Müdürlüğüne karşı açılan Tapu İptal ve Tescil Davasında; kayıt maliki aleyhine açılmış bir tapu iptal ve tescil davası bulunmadığından davanın reddine karar verilmesi gerekir.

Tapu Müdürlüğüne karşı açılan Tapu İptal ve Tescil Davasında; kayıt maliki aleyhine açılmış bir tapu iptal ve tescil davası bulunmadığından davanın reddine karar verilmesi gerekir.

Tapu Kaydının İptali Talebinde Bulunulup Tescil Talebinde Bulunulmaması Halinde; usuli dairesinde  bir tescil davası açılmadıkça ıslah suretiyle davanın iptal ve tescil davası olarak sürdürülmesi olanağı yoktur.

Tapu Kaydının İptali Talebinde Bulunulup Tescil Talebinde Bulunulmaması Halinde;  usuli dairesinde  bir tescil davası açılmadıkça ıslah suretiyle davanın iptal ve tescil davası olarak sürdürülmesi olanağı yoktur.