Anasayfa » Arşiv Editör

Editör

Güncel ve Güvenilir Hukuki Bilgi

Takibe konu kira sözleşmesine kiracının karşı çıkmaması halinde; alacaklının takibi, İİK’nun 68/1 maddesi anlamında “imzası ikrar edilen ve borç ikrarını içeren bir belgeye” dayanmaktadır.

Takibe konu kira sözleşmesine kiracının karşı çıkmaması halinde; alacaklının takibi, İİK’nun 68/1 maddesi anlamında “imzası ikrar edilen ve borç ikrarını içeren bir belgeye” dayanmaktadır.

Daha Fazla Oku

Borçlunun daha önce ipotek ettiği taşınmazı hakkında sonradan haczedilmezlik şikayetinde bulunabilmesi için ipoteğin mesken kredisi, esnaf kredisi, zirai kredi gibi zorunlu olarak kurulmuş ipoteklerden olması gerekir.

Borçlunun daha önce ipotek ettiği taşınmazı hakkında sonradan haczedilmezlik şikayetinde bulunabilmesi için ipoteğin mesken kredisi, esnaf kredisi, zirai kredi gibi zorunlu olarak kurulmuş ipoteklerden olması gerekir.

Daha Fazla Oku

Miras bırakanın, uzun yıllar kendisine ve eşine sağladığı bakım ve desteğin minnet duygusu yanında ileride de kendisine bakacağı düşüncesi ve güveniyle gelinine taşınmaz devretmesi muvazaa olarak nitelendirilemez.

Miras bırakanın, uzun yıllar boyunca kendisine ve eşine sağladığı bakım ve desteğin yarattığı minnet duygusu yanında ileride de kendisine bakacağı düşüncesi ve güveniyle hareket ederek gelinine taşınmaz devretmesi muvazaa olarak nitelendirilemez.

Daha Fazla Oku

V.U.K. madde 359 (ç) bendinden sonra gelen dördüncü fıkradaki; Kaçakçılık suçunda etkin pişmanlık indirimi için vergi mahkemesinde dava açmama, açılan davadan ve kanun yolundan feragat etme şartı Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi.

V.U.K. madde 359 (ç) bendinden sonra gelen dördüncü fıkradaki; Kaçakçılık suçunda etkin pişmanlık indirimi için vergi mahkemesinde dava açmama, açılan davadan ve kanun yolundan feragat etme şartı Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi.

Daha Fazla Oku

Sırf boşanmayı sağlayabilmek için mali gücünün üzerinde bir yükümlülüğü üstlenen kişinin sonradan bunun kaldırılmasını-azaltılmasını istemesi iyiniyetle bağdaşmasa da hakkaniyet doğrultusunda yeni bir uyarlama yapılabilir.

Sırf boşanmayı sağlayabilmek için mali gücünün üzerinde bir yükümlülüğü üstlenen kişinin sonradan bunun kaldırılmasını-azaltılmasını istemesi iyiniyetle bağdaşmasa da  hakkaniyet doğrultusunda yeni bir uyarlama yapılabilir.

Daha Fazla Oku

Avukatın belli bir sonucu taahhüdü mümkün değilse de tarafların serbest iradeleri ile başarıya göre ücret belirlenebilir. Başka bir ifade ile taraflar davanın kazanılması hâlinde bir ücret aksi hâlde başka bir ücret öngörebilirler.

Avukatın belli bir sonucu taahhüdü mümkün değilse de tarafların serbest iradeleri ile başarıya göre ücret belirlenebilir. Başka bir ifade ile taraflar davanın kazanılması hâlinde bir ücret aksi hâlde başka bir ücret öngörebilirler.

Daha Fazla Oku