Anasayfa » ÖRNEK DİLEKÇELER » Sözleşmenin Feshi İhtarname Örneği

Sözleşmenin Feshi İhtarname Örneği

İhtarname Örneği

Sözleşmenin Feshi İhtarname Örneği

   İ H T A R N A M E

İHTAR EDEN       : ………………….. San. Tic. Ltd. Şti.

                                   Adr: …………………….

 

KARŞI TARAF     : ………………….. İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti.

                                    Adr: ……………………….

 

İHTARIN KONUSU: Tarafımız ile aranızda ……………. tarihinde ……………….. / İSTANBUL adresindeki daire ile ilgili akdedilen gayrimenkul aracılık sözleşmesinin feshi  hakkındadır.

 

AÇIKLAMALAR     :

 

            Tarafımız ile aranızda …………… tarihinde …………… ……….. / İSTANBUL adresinde bulunan daire ile ilgili gayrimenkul aracılık sözleşmesi akdedilmiştir.

            ……………….. tarihli sözleşmenin 6.1 maddesi gereğince sözleşmenin bitiş tarihi olan …………. tarihi itibariyle geçerli olmak üzere sözleşmeyi feshettiğimizi bildirir;  ………………. tarihinden sonra sözleşmenin yenilenmemesini ihtar ederiz.

            Söz konusu ……………………… adresindeki daireyle ilgili fesih tarihinden itibaren herhangi bir işlem yapılması durumunda her türlü  yasal haklarımızı kullanacağımız hususları saygı ile ihtar olunur. 17.02.2022

                                                                                                             

                                                                                                                         İhtar Eden

                                                                                               …………………. . San. Tic. Ltd. Şti.

                                                                                                 Temsilen(İmza ve temsilde yetkili)

                                                                                                                      …………..

 

 

                  SAYIN NOTER;

                  Üç suretten ibaret olan işbu ihtarnamenin bir suretinin dairenizde saklanmasını, bir suretinin muhataba memur vasıtasıyla tebliğini ve muhataba tebliğ şerhini havi bir suretinin de tarafımıza verilmesini saygı ile ihtar eden vekili olarak talep ederiz. 17.02.2022

                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                         İhtar Eden

                                                                                          ………. San. Tic. Ltd. Şti.

                                                                                                 Temsilen(İmza ve temsilde yetkili)

                                                                                                                      

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir