Anasayfa » Arşiv Editör » Sayfa 2

Editör

Güncel ve Güvenilir Hukuki Bilgi

Sırf boşanmayı sağlayabilmek için mali gücünün üzerinde bir yükümlülüğü üstlenen kişinin sonradan bunun kaldırılmasını-azaltılmasını istemesi iyiniyetle bağdaşmasa da hakkaniyet doğrultusunda yeni bir uyarlama yapılabilir.

Sırf boşanmayı sağlayabilmek için mali gücünün üzerinde bir yükümlülüğü üstlenen kişinin sonradan bunun kaldırılmasını-azaltılmasını istemesi iyiniyetle bağdaşmasa da  hakkaniyet doğrultusunda yeni bir uyarlama yapılabilir.

Daha Fazla Oku

Avukatın belli bir sonucu taahhüdü mümkün değilse de tarafların serbest iradeleri ile başarıya göre ücret belirlenebilir. Başka bir ifade ile taraflar davanın kazanılması hâlinde bir ücret aksi hâlde başka bir ücret öngörebilirler.

Avukatın belli bir sonucu taahhüdü mümkün değilse de tarafların serbest iradeleri ile başarıya göre ücret belirlenebilir. Başka bir ifade ile taraflar davanın kazanılması hâlinde bir ücret aksi hâlde başka bir ücret öngörebilirler.

Daha Fazla Oku

Vergi borcu nedeniyle limited şirket adına ödeme emirlerinin, kanuni temsilcilik sıfatları sona eren şahısların ikamet adresinde tebliğ edilmesi usulsüz olduğundan, davacının ortak sıfatıyla takibi için gerekli koşulların oluştuğundan bahsedilemez.

Vergi borcu nedeniyle limited şirket adına ödeme emirlerinin, kanuni temsilcilik sıfatları sona eren şahısların ikamet adresinde tebliğ edilmesi usulsüz olduğundan, davacının ortak sıfatıyla takibi için gerekli koşulların oluştuğundan bahsedilemez.

Daha Fazla Oku

Davacı tarafından yıllık artış yapılması talep edilmediği halde, talebi aşacak şekilde nafakanın ileri ki yıllarda yıllık ÜFE oranında artış uygulamasına karar verilmesi yasaya aykırıdır.

Davacı tarafından yıllık artış yapılması talep edilmediği halde, talebi aşacak şekilde nafakanın ileri ki yıllarda yıllık ÜFE oranında artış uygulamasına karar verilmesi yasaya aykırıdır.

Daha Fazla Oku

İhtiyari dava arkadaşı her davacı için ayrı ayrı maddi tazminat talep edildiğine göre davanın reddi halinde her bir davacının maddi tazminat istemine göre ayrı ayrı vekalet ücreti hesaplanması gerekir.

İhtiyari dava arkadaşı her davacı için ayrı ayrı maddi tazminat talep edildiğine göre davanın reddi halinde her bir davacının maddi tazminat istemine göre ayrı ayrı vekalet ücreti hesaplanması gerekir.

Daha Fazla Oku

Şikâyetçinin, sıra cetvelinde kendisinden önce yer verilen başka bir alacaklının icra dosyasında borçluya yapılan tebligatın usulüne uygun olmadığını belirterek sıra cetveline itiraz etmesi mümkündür.

Şikâyetçinin, sıra cetvelinde kendisinden önce yer verilen başka bir alacaklının icra dosyasında borçluya yapılan tebligatın usulüne uygun olmadığını belirterek sıra cetveline itiraz etmesi mümkündür.

Daha Fazla Oku