Öne Çıkanlar
Anasayfa » ÖRNEK DİLEKÇELER » Nafaka Artırım Davası Dilekçesi Örneği

Nafaka Artırım Davası Dilekçesi Örneği

ANKARA AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

KONU : Nafaka artırım talebimizden ibarettir

AÇIKLAMALAR

1- Davalı taraf ile müvekkilimiz …….. Anadolu Aile Mahkemesinin …/…/….. tarih, 2017/…. Esas ve 2017/…. Karar Sayılı ilamı ile boşanmışlardır. Boşanma sonucunda dosya yargıtayın onama kararı sonrasında …./…./…… tarihinde kesinleşmiştir.

2- Kesinleşen davada müvekkilimiz lehine aylık 1.500,00 TL nafakaya hükmedilmiştir.

3- Boşanma davasının sonucunda küçük ………. ve ……..’in velayeti davacı anne olan müvekkilimize verilmiştir.  Aynı zamanda müşterek çocuklara davalı tarafından aylık 1.500,00-TL nafaka ödenmesine hükmedilmiştir.

4- Yaklaşık 3yıl önce karara çıkan bu dosyadan verilen nafaka miktarları, müvekkilimizin ve çocuklarının ihtiyaçlarını karşılayamaz hale gelmiştir.  Müvekkilimiz bu süreçte eşi ile sorunların devam etmesi sonucu manevi olarak da yıpranmış ve işini kaybetmiştir. Çocuklar ise eğitim hayatlarına başlamıştır.  Dosyaya ek olarak çocukların okul bilgilerini ve aylık okul taksit miktarlarını sunuyoruz.

5- Müvekkilimiz işini kaybederken davalı taraf bu boşanma davası nedeniyle daha fazla ün yapmış ve medyada adını duyuracak bir çok işe imza atarak müvekkilimizle evliliği sayesinde daha fazla kazanım elde etmiştir. Boşanma sonrasında çocuklarıyla görüşmelerini bile yapmamış davalıdan nafakalar icra takibi yoluyla alınabilmiştir.

6-Dosyaya ek olarak sunduğumuz müşterek çocuklara ait harcama bilgileri görüldüğünde müvekkilimizin ne denli zorlandığı ve önceki dosyada belirlenen nafaka miktarının oldukça düşük kaldığı ortaya çıkacaktır.

7-Müvekkile ödenen 1.500,00 TL nafakanın 3.000,00 TL’ye çıkarılması,
Müşterek Çocuk……….’e ödenen 1.500,00 TL nafakanın 2.500,00 TL’ye çıkarılması,
Müşterek Çocuk ……..’e ödenen 1.500,00 TL nafakanın 2.500,00 TL’ye çıkarılması durumunda müvekkil ve çocukları boşanma davası sebebiyle kaybettikleri yaşam standartlarını ancak karşılayabileceklerdir.

8- Davalının ekonomik durumundaki düzelme de göz önüne alınarak, çocukların ihtiyaçlarında aşırı derece de artış olması, çocukların büyümesinden kaynaklı eğitim giderleri, kurs giderleri gibi kalemlerinde bu ihtiyaçlara eklenmesi ve daha önce tespit edilen rakamın müvekkilimizin geçimi için çok küçük kalması sebebiyle iş davanın açılma zorunluluğu doğmuştur.

DELİLLER : ………. Aile Mahkemesi …../……. E sayılı dosyası, Ekonomik Durum Araştırması, Harcama Belgeleri, Eğitim Giderlerini Gösterir Ödeme Takvimi, Tanık, Bilirkişi ve Diğer Yasal Kanuni Deliller

SONUÇ ve İSTEM: Yukarıada kısaca açıklamadığımız ve mahkemenizce re’sen nazara alınacak nedenlerle; Müvekkilimiz için aylık 1.500,00-TL olarak tespit edilen nafakanın arttırılarak aylık 3.000,00-TL ye çıkartılmasına, Müşterek Çocuk ……’e için aylık 1.500,00 TL olarak tespit edilen nafakanın ekte sunduğumuz eğitim giderleride değerlendirilerek aylık 3.000,00 TL’ye çıkarılmasına, Müşterek Çocuk ……’e için aylık 1.500,00 TL olarak tespit edilen nafakanın ekte sunduğumuz gider belgeleride değerlendirilerek aylık 2.500,00 TL’ye çıkarılmasına, yargılama giderlerinin ve avukatlık ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini arz ve talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir