Tüketici Hakları Nelerdir?

Tüketici satın alınan herhangi bir mal hatalı çıktığı zaman, ilk 15 gün içinde,satıcılar malın  değiştirilmesini, paranın geri verilmesini, ücretsiz tamir edilmesini, ayıbın neden olduğu değer kaybının malın bedelinden indirilmesini talep edebilir. Eğer ayıp, gizli ise ve tüketici de bunu sonradan fark etmişse, o zaman 15 günlük süre, 2 yıla çıkar. Ancak, üzerinde ‘özürlü’ gibi malın ayıbını gösteren uyarı yazısı bulunan ve ayıplı olduğu bilinerek satın alınan mallar için bu durum geçerli olmaz.

Zamanaşımına Uğrayan Senedin Hukuki Durumu

Zamanaşımına uğrayan ve bu nedenle kambiyo senedi vasfını kaybederek (yazılı) delil başlangıcına dönüşen bonodaki vade tarihi; temel ilişkiye dayanılarak yapılan bir takip veya açılan bir davada temerrüde esas alınamayacaktır.