YHGK; İşverenin kusurlu davranışı nedeniyle hastalanan işçi manevi tazminat isteyebilir. Bunun için meslek hastalığı olmasına veya işgöremezlik kaybına gerek yoktur (YHGK, 28.2.2019, E.2015/21-3356).