Çok Okunanlar
Anasayfa » CEZA HUKUKU » “Eşşek sıpa” sözü hakaret midir?

“Eşşek sıpa” sözü hakaret midir?

  • ÖZET :
  • Sanığın duruşmadaki beyanlarında “ben ona eşek sıpası değil, eşşek, sıpa dedim” şeklinde katılana hakaret ettiğine yönelik ikrarı karşısında, yerinde olmayan gerekçeyle sanık hakkında yüklenen suçtan beraat kararı verilmesi,
  • Kanuna aykırı ve katılan … vekilinin temyiz nedenleri yerinde görülmekle,

Karar İçeriği

Yargıtay 4. Ceza Dairesi

2018/2074 E.,2021/8911 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇLAR : Tehdit, yaralama, hakaret
HÜKÜMLER : Beraat

KARAR
Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararların niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede:
1-Sanık … hakkında tehdit ve yaralama suçlarından kurulan beraat hükümlerine yönelik temyiz isteğinin incelenmesinde;
Eylemlere ve yükletilen suçlara yönelik katılan … vekilinin temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden tebliğnameye uygun olarak, TEMYİZ DAVASININ ESASTAN REDDİYLE HÜKÜMLERİN ONANMASINA,
2-Sanık … hakkında hakkında hakaret suçundan kurulan beraat hükmünün temyizine gelince, başkaca nedenler yerinde görülmemiştir. Ancak;
Sanığın duruşmadaki beyanlarında “ben ona eşek sıpası değil, eşşek, sıpa dedim” şeklinde katılana hakaret ettiğine yönelik ikrarı karşısında, yerinde olmayan gerekçeyle sanık hakkında yüklenen suçtan beraat kararı verilmesi,
Kanuna aykırı ve katılan … vekilinin temyiz nedenleri yerinde görülmekle, tebliğnameye uygun olarak HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayıp sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 11/03/2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir