Anasayfa » CEZA HUKUKU » “Ben kimim, akıllı ol aklını alırım” şeklindeki sözler tehdit suçunu oluşturur.

“Ben kimim, akıllı ol aklını alırım” şeklindeki sözler tehdit suçunu oluşturur.

ÖZET :

  • Sanığın, mağdur …’e söylediği kabul edilen “ben kimim, akıllı ol aklını alırım” şeklindeki sözlerin, TCK’nın 106/1. maddesinin son cümlesinde tanımlanan ve kovuşturulması şikayete bağlı olan sair tehdit suçunu oluşturduğu ve mağdurun şikayetçi olmadığı gözetilmeden, vasıflandırmada hataya düşülerek aynı Kanun maddesinin ilk cümlesi gereğince cezalandırılmasına karar verilmesi, Kanuna aykırıdır.

Karar İçeriği

Yargıtay 4. Ceza Dairesi         

2016/6274 E.  ,  2016/11067 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇ : Tehdit
HÜKÜM : Mahkumiyet

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede, başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.
Ancak;
Sanığın, mağdur …’e söylediği kabul edilen “ben kimim, akıllı ol aklını alırım” şeklindeki sözlerin, TCK’nın 106/1. maddesinin son cümlesinde tanımlanan ve kovuşturulması şikayete bağlı olan sair tehdit suçunu oluşturduğu ve mağdurun şikayetçi olmadığı gözetilmeden, vasıflandırmada hataya düşülerek aynı Kanun maddesinin ilk cümlesi gereğince cezalandırılmasına karar verilmesi,
Kanuna aykırı ve sanık …’ın temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 01/06/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir