Anasayfa » ÖRNEK DİLEKÇELER » NAFAKA BORCU ÖDENMEDİĞİNDEN İCRA CEZA MAHKEMESİNE ŞİKAYET DİLEKÇESİ

NAFAKA BORCU ÖDENMEDİĞİNDEN İCRA CEZA MAHKEMESİNE ŞİKAYET DİLEKÇESİ

…………………….. İCRA CEZA MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİNE

ŞİKÂYET EDEN
(ALACAKLI) :
TC Kimlik No :
Adres :

SANIK (BORÇLU) :
Adres :
SUÇ : Nafakaya ilişkin karara uymama
SUÇ TARİHİ : …/…/…

KONUSU : Nafaka borcunu ödemeyen borçlunun cezalandırılması istemidir

AÇIKLAMALAR :
1- …………….. Aile Mahkemesinin vermiş olduğu karara istinaden ……………….. İcra Müdürlüğünün 20 /… esas sayılı dosyası ile borçlu aleyhine ilamlı icra takibinde bulundum İcra emri …/…/… tarihinde borçluya tebliğ edildi

2- Borçlu bu güne kadar nafaka borcunu ödemedi. İcra ve İflas Kanununun 344 maddesi gereğince borçlunun cezalandırılması için bu davayı açma zarureti hâsıl olmuştur.

DELİLLER :………. İcra Müdürlüğünün 2020/… Esas sayılı dosyası ve her tür delil.

HUKUKİ NEDENLER : İcra ve İflas Kanunu md 344 ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle nafaka borcunu ödemeyen borçlunun cezalandırılmasını ve yargılama giderlerinin borçluya yüklenmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim …/…/…

Şikâyet Eden (Alacaklı)
Adı ve Soyadı
İmza

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir