Gündem
Anasayfa » GÜNCEL » 5.YARGI PAKETİ KAPSAMINDA;İSTİNAF DİLEKÇELERİNDEN “TEHİR-İ İCRA TALEPLİDİR” İFADESİNİ KALDIRILIYOR.

5.YARGI PAKETİ KAPSAMINDA;İSTİNAF DİLEKÇELERİNDEN “TEHİR-İ İCRA TALEPLİDİR” İFADESİNİ KALDIRILIYOR.

İcranın geri bırakılması kararında yetki yerel mahkemeye veriliyor.

5. Yargı Paketinde yapılacak yeni düzenleme ile uygulamada yaşanan sorunların giderilmesi ve hak kayıplarının önlenmesi amacıyla yapılan değişiklikle, icranın geri bırakılması kararını verme yetkisi, kanun yolu aşamasına göre bölge adliye mahkemesi veya Yargıtay’dan alınıp takibin yapıldığı yer icra mahkemesinde veriliyor. İcranın geri bırakılması kararının, istinaf ve temyiz aşamaları bakımından ayrı ayrı alınması usulü ise muhafaza ediliyor.

Bölge adliye mahkemesince istinaf başvurusunun kesin olarak esastan reddine karar verilmesi halinde, alacaklının istemi üzerine, başkaca işleme gerek kalmaksızın teminata konu olan para alacaklıya ödenecek.

İstinaf başvurusunun esastan reddine ilişkin karara karşı temyiz yolunun açık olması halinde icranın geri bırakılması kararının etkisi, temyiz yoluna başvurma süresinin dolmasına kadar devam edecek.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir